Kalbi Rahatlatan Dua Okuyun, Huzur Bulun!

kalbi rahatlatan dua

Dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insanın türlü türlü sıkıntıları, problemleri olabilmektedir. Bazen ufacık şeyler bile canımızı sıkmaya yetebilir ve içimizi ferahlatacak şeyler arayışına gireriz. Böyle durumlarda daha çok duaya sarılmamız ve acizliğimizi, yalnızlığımızı ve çaresizliğimizi bir kez daha hatırlayarak bizi her türlü sıkıntımızdan kurtaracak olanın yalnız Allah olduğunu bilerek Rabbimize dua etmeliyiz. Kalbi rahatlatan dua da … Devamını oku…

Şifa duası 7 esmanın 70 kere okunması ile

şifa duası

7 adet Esmaül Hüsna’ya ve Hz Muhammed’in bir hadisine dayanan şifa duası Şifa duaları İslam tarihinin ilk dönemlerinden günümüze kadar en yaygın okunan dualardır. Şifa dualarını okuyup hastalıklarından kurtulan ve Allah’ın izniyle şifa bulan çok sayıda mümine ait anlatımlar bulunmaktadır. Allah’ın izniyle bu duaları okuyup sağlığına kavuşan müminlere ait mucizevi anlatımlar gerçekten de ibret vericidir. … Devamını oku…

Temre Duası Gerçekten Çok Etkiliymiş

temre duası

Temre duasının mucizevi etkileri birçok Avrupalı gezgini hayrete düşürmüştür İslam coğrafyasını gezen Avrupalı gezginler eserlerinde temre duası sayesinde iyileşen insanlara ait olaylar aktarmışlar ve hayretlerini gizleyememişlerdir. Bazı gezginler bu duayı büyü olarak nitelerken bazıları ise bu durumun psikolojik bir telkin olduğunu ifade etmişlerdir. Avrupalı gezginlerin aksine Müslüman şahıslar ise duaların mucizevi tesirlerine inandıkları için dua … Devamını oku…

İlgisiz Kocaya Okunacak Dua Yuvanızı Kurtarır

ilgisiz kocaya okunacak dua

Kadınlar tarafından okunan ve çok hayırlı sonuçlar veren ilgisiz kocaya okunacak dua hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. İnşallah bu dua, huzurlu ve mutlu bir aileye kavuşmaya vesile olur. İlgisiz kocaya okunacak dua özel bir uygulamadır. Dua sözlerini belli sayıda ve belli bir usule göre okumak gerekir. Eğer dua layıkıyla ve samimi duygularla okunursa İnşallah kişinin mutluluğa … Devamını oku…

Büyük Hacet Duası Muazzam Etkili, Mutlaka Okuyun!

büyük hacet duası

Büyük Hacet Duası ile Dileklerim Gerçek Oldu Hacet duası hayatıma dokundu, birçok dileğimin bu büyük hacet duası vesilesiyle gerçekleşmesi hayata yeniden bağlanmamı sağladı. Daha önce ince bir iplikle hayata bağlandığımı zannediyor, her sabah uyandığımda hiçbir anlamı olmayan bu yaşamda neden var olduğumu sorguluyor, kendimi tarifsiz hüzünlere ve azaplara salıyordum. Ama büyük hacet duasını yapınca bütün … Devamını oku…

Sefer Ayı Duası Sizi Musibetlerden Koruyacaktır İnşallah

sefer ayı duası

Sefer Ayı Duası Faziletleri Sefer ayı, hicri aylardan ikinci olup bu ayda okunması gereken dualar çok makbul kabul edilmektedir. Hicri takvim kapsamında bazı ay ve günlerin, farz kılınan ibadetler ve kudsi tarih unvanı olması nedeniyle kutlu olduğu bilinmektedir.  Sahih hadislerde geçen Sefer ayı duası nafile ibadetler için de bir zemin oluşturmakta olduğundan bu duaların edilmesi önemli görülmektedir. … Devamını oku…

Hazreti Yunus’un duası zor durumdan kurtulma duasıdır

Hazreti Yunus'un duası

Her türlü sıkıntının giderilmesi için Enbiya suresi 87. ayeti kerimesi okunmaktadır ve bu ayet sahih dua kitaplarında “Hazreti Yunus’un Duası” ismiyle geçmektedir. Yunus Peygamber’in balığın karnında iken yaptığı bu dua kurtuluşuna vesile olmuştur. Müminler de aynı sözlerle dua etmekte ve Allah’ın izni ile sıkıntılarından kurtulmaktadır. Hazreti Yunus’un duası okunurken dikkat edilmesi gereken 5 önemli husus … Devamını oku…

Hatim Duası Tam Sözleri ve Meali

hatim duası

Hatim Duası Arapça Okunuşu El-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn. Vel-‘âkibetü lil-müttekîn. Velâ ‘udvâne illâ ‘alezzalimîn. Ves-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘âlihî ve sahbihî ecme’în. Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-‘alîm. Ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-Rahîm. Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur’ânil-‘azîm. Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-‘âlemîn. Va’fü ‘annâ yâ … Devamını oku…

Doğumda Okunacak Dualar 4 Tesirli Niyaz

doğumda okunacak dua

Doğumda okunacak dualar yüzyıllardır okunan ve faydalı tesirlerine şahit olunan niyazlardır. Bu dualar esasında Kuran ayetleridir. Ayetlerin belli sayıda ve düzende okunması şifa duası hükmünde geçer.  Doğumda okunacak 4 farklı dua vardır. Bu duaların her biri farklı bir konuda okunur. Müminler ihtiyaç hasıl olan konuda bu dualara müracaat edebilirler. Doğumun kolay geçmesi için okunan dua … Devamını oku…

11 Adım Duası Oku Dileklerin Ayağına Gelsin

11 adım duası

11 adım duası müminlerin her türlü dilek ve hacet için okudukları muazzam tesirli bir duadır. Bu dua sayesinde maksadı hasıl olan ve yüzü gülen sayısız mümin vardır. Güçlü tesirleri olan bu dua büyük alimler tarafından tavsiye edilmektedir. Duayı tesirli kılan özelliği içindeki kutsi sözlerdir.  Müslümanların hemen hepsi Allah’tan dilemeden istemeden hiçbir şeyin gerçek olmayacağına inanırlar … Devamını oku…