İçeriğe geç

Canbar Aşk Büyüsü İnsanlara Fayda Sağlar mı?

canbar aşk büyüsü

Canbar aşk büyüsü, şüphesiz ki insanların birini kendine aşık etmek isterken kullandıkları en önemli büyülerden biri. Fakat ne yazık ki birçok site veya kitap, bu büyünün bütün ayrıntıları üzerinde durmuyor.

Sitelerin çoğu, canbar aşk büyüsünün bir kısmını verip geriye kalan kısmında medyumlara ve büyücülere yönlendirme yapıyor. Fakat bu yazıda, canbar duası veya canbar büyüsü denilen bu tılsımın tamamını okuyacaksın, saklanan tüm ayrıntıları ile karşılaşacaksın.

Önerim şu ki, büyüyü baştan sona dek, en az 2 defa okuduktan ve bütün yönleriyle kavradıktan sonra uygulamaya başla. Zira, bir yanlış bile büyünün etkisini bitirecek veya azaltacaktır, bununla birlikte, büyünün faydasını tamamen ortadan kaldırıp zararlı hale gelmesine neden olacaktır. Neden aceleci davranıp faydalı olması kuvvetle muhtemel bir uygulamayı kendine musallat edesin?

Canbar Aşk Büyüsüne İlişkin Çok Önemli Bir Açıklama

Canbar büyüsü, büyü literatüründe “ak büyü” olarak geçer. Ak büyü, bilindiği gibi hiçbir insana zarar verme niyeti taşımayan ve tamamen halis bir niyetle yapılan büyü çeşididir.

Kara veya kızıl büyüde olduğu gibi, birilerinin zararı ve tehlikeye sürüklenmesi için yapılmaz ak büyü. Canbar duası da bir ak büyü olarak geçer ve bu yüzden bu büyüye, hem canbar aşk büyüsü hem de canbar duası denir.

Bu mühim izahtan sonra artık büyünün püf noktalarına geçebiliriz:

Dostum, bu büyü için gerekli olan malzemeleri şöylece tespit edebiliriz:

1- Bir adet sevdiğinin fotoğrafı.

2- Bir adet kendi fotoğrafın.

3- Bir parça temiz kağıt.

4- Ya Vedûd, Ya Habib, Ya Mukallibe’l-Kulub esmaları ve bazı sureler.

İlk iki maddeyle ilgili şu önemli açıklamayı yapmak zorundayım:

Esmalardan sonra canbar aşk büyüsünün en önemli malzemeleri olan fotoğraf konusu birçok kişinin yanlış yapmasına neden oluyor.

Herkes, sevdiği kişinin fotoğrafını bulamadığı için büyüden vazgeçiyor; oysaki bu büyü, sadece fotoğrafla yapılmaz. Hatta eskiden fotoğrafın olmadığı dönemlerde canbar büyüsü, basit bir şekilde çizilen sıradan bir resim ile veya çamurdan yapılan alelade bir heykel ile yapılırdı.

Senin yapacağın şey de çok basit: Eğer, sevdiğin kişinin fotoğrafı yoksa, bir kağıt parçasına bir iki çizgi ile onun resmini çizebilirsin veya bir parça çamuru bir insan şekline sokup büyüye başlayabilirsin. Üstelik bunu yaparken de olağanüstü bir ressam gibi çizim yapmak zorunda değilsin, dediğim gibi basit birkaç çizgi yeterli olacaktır; çünkü amaç, çizilen resmin hem onu hem de seni temsil etmesidir.

Bu noktayı açıklığa kavuşturduğumuza göre artık diğer detayları aktarabiliriz:

Dostum, bu iki fotoğraf veya heykeli (sevdiğinin ve senin fotoğraflarınız veya heykelleriniz) yan yana getirmelisin ilk olarak ve yan yana getirdiğin bu iki surete sırasıyla 99 defa Ya Vedûd, 99 defa Ya Habib ve 99 defa da Ya Mukallibe’l-Kulub okumalısın.

Bu esmalardan ilki olan Ya Vedûd, sevgi ve aşkı anlattığı gibi, ikincisi olan Ya Habib de aşkı ve sevdayı anlatır. Üçüncü isim olan Ya Mukallibe’l-Kulub ise, Cenab-ı Hakkın özel isimlerinden biri olup “Kalpleri Evirip Çeviren” manasına gelir. Dolayısıyla canbar aşk büyüsünde kullanılan bu 3 ismin tamamen kalp ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz.

Madem kalp dedik; öyleyse şimdi de önündeki iki suretin kalp odağına birer yuvarlak çizmekle devam edelim büyüye.

İki suretin de kalp odağına bir yuvarlak çizdiğine göre şimdi de bu yuvarlakların altına anne adı + kişi adını yazmalısın.

Mesela kendi suretinin altına önce kendi anne adını, sonra kendi adını yazmalısın.

Sonra da sevdiğin ve aşık etmek istediğin kişinin suretinin altına onun anne adını ve onun adını yazmalısın.

Örnek: Selma’dan doğma Suna veya Büşra’dan doğma Vedat.

Eğer sevdiğinin anne adını bilmiyorsan, bu yuvarlağın altına “falandan doğma Vedat”, “falandan doğma Suna” da yazabilirsin. Yani anne adına “falan” deyip sevdiğin kişinin adını ekleyebilirsin. Şayet kendine bağlamak istediğin kişinin de adını bilmiyorsan, bi zahmet canbar aşk büyüsünü yapma. 🙂

Evet, bu isimleri de yazdığına göre canbar aşk büyüsünün son aşamasını da aktarabiliriz:

canbar aşk büyüsü

Canbar Aşk Büyüsünün Son Aşaması

Şimdi, bu suretlerin altına yapıştırıp bir duvara asmak için şu ibareleri bir kağıt parçasına yazmalısın:

  • “Ey Yüceler Yücesi’nin yarattığı ulvi ve süfli tüm yaratıklar! Ey Sonsuz Kudretin halk ettiği zahir ve pinhan, aşikâr ve nihan tüm mahlukat! Bu iki insan ezelden ebede kadar birbirlerine aşık kalacaklar. Ve buna engel olmaya kalkışanlar ebediyen cehennem sakarında yanacaklar. Böyle biline ve böyle amel edile!”

Evet, artık yapman gereken tek şey, bu ibareleri bir kağıt parçasına yazıp iki suretin altına yapıştırıp bir duvara asmak olacaktır.

Suretleri (fotoğraf, resim veya heykelleri) duvara astıktan sonra, bu suretler tam 7 gün boyunca bu duvarda kalacak. Aradan tam 7 gün geçtikten sonra ise, bu suretlerin üstüne bir gece vakti (bilhassa yatsı namazı sonrasında) 3 kez Vakıa Suresi okunur. Böylelikle canbar aşk büyüsü da tamamlanmış olacak.

Ne var ki canbar büyüsünün etkili olup olmadığının kontrolü şart olduğu gibi muhatabında nasıl etkiler meydana getirdiğini gözlemlemek de şarttır. Bunun için, Vakıa Suresi’ni 3 kez okuma işlemini takip eden günlerde (hususan ilk 3 günde) şu belirtilerin izini takip etmelisin:

√ Canbar büyüsünün tesiri ile ilk olarak rüyalar âlemi değişmeye başlar, eskilerin âlem-i menam dedikleri uyku ve rüya esnasında sizde yıldırım çakması etkisi meydana gelir. Bu yıldırım çakması etkisi, gözlerinize görünen ve aniden çakıp sönüveren bir ışık demeti veya nur patlaması şeklinde oluşur. Bu belirti neden önemlidir biliyor musun? Çünkü bu etkiyi görmeyen kişiler, hem kısa vadede hem de uzun süre içinde tüm tehlikelerin odağı haline gelir, büyünün bütün negatif duygularını yaşamak zorunda kalır. Seni temin ederim ki bu negatif etkiler, hafife alınacak türden değil. Bu nedenle canbar aşk büyüsü yapanlar ya da yaptıranlar bu belirtinin izini sürerek takipte kalmalıdır.

√ Canbar büyüsü, eşyanın tabiatını değiştirdiği gibi karşı tarafın tabiatına da kanca atıp onu sevgi pıtırcığı haline getirir, bu etki, def’aten meydana gelir, yani hiç beklenmedik bir zamanda ani olarak duygusal bir tufan oluşur. Bu tufan, karşı tarafın tüm iç alemine yayılır, onu artık muhabbet ve aşk hissiyatı sevk eder hale gelir. Yani canbar duası, aşkın gözünün kör olmasını sağlayarak muhatabının akli dengesini de sizin lehinize bozar. Bu etki de tam 3 gün içinde belirir, zuhur eder.

√ Canbar büyüsü, yeme içme ihtiyacında değişikliğe neden olup tıbbi bir problem de oluşturabilir, çünkü kişi, yemeden içmeden kesilir, iştah duygusu sekteye uğrar, bu nedenle de kısa sürede çok fazla kilo kaybı yaşanır. Bu belirti, sizde de büyünün muhatabında da zuhur edebilir, ama bu işaret daima görülen, mutlaka görünmesi gereken bir karine değil.

√ Bedenin muhtelif yerlerinde hasıl olan titreme de güçlü bir belirtidir, ki bu belirti, canbar duasının kesin kabulü şeklinde izah edilir. Zaten tılsım, ilkin karşı tarafın kalbinde titrek bir hal oluşturur, ardından sizde de titreme ve ilerleyen safhalarda ise üşüme işaretiyle ilerler.

Tüm bu belirtiler, büyü tuttu mu tutmadı mı, bunu anlamanın en salim, en sağlam ve en net yoludur.

canbar aşk büyüsü

Canbar Aşk Büyüsü ve İki Önemli Uyarı

1- Uyarı: Bazen canbar aşk büyüsü işe yaramayabilir; çünkü Allah, herhangi bir sebeple büyünün etki gücünü izale edip giderir. Bu durumda fazla ısrar etmeye gerek yok.

2- Canbar aşk büyüsü yerine çok işlevsel ve tesirli aşk dualarına başvurmak istersen şu siteye gitmelisin:

Eğer hayatınıza aşkı yeniden çekmek istiyorsanız ve aşk yaşamınızda kaliteli bir beraberlik muradınız varsa En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nda bulunan aşk ve muhabbet dualarını mutlaka okumalısınız.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek için tıklayınız

Şu yorumlar, neden bu kitabı okumanız gerektiğini en güzel şekilde gösteriyor:

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir