büyü bozma yöntemleri
Hacet Duaları

Büyü Nasıl Bozulur 2 Farklı Yöntem

Bu yazımızda 2 farklı büyük bozma yöntemi hakkında bilgiler sunacağız. Ancak büyü bozma yöntemlerine geçmeden önce insanların üzerinde sıkça tartıştıkları büyünün var olup olmadığı meselesine kısaca değinmek gerekir.

Günümüzde pek çok insan büyünün eski dönemlerin inanç kalıplarından birisi olduğunu düşünür ve büyünün gerçekte olmadığını iddia eder.

Bu görüş kesinlikle doğru değildir. Eğer dini açıdan olaya yaklaşılırsa Kuran-ı Kerim’de ve Hz Muhammed’in pek çok hadis-i şerifinde büyünün olumsuz özelliklerinin ifade edildiği görülmektedir. Bu sahih dini kaynaklarda büyünün kesin bir dille yasaklanmış olması büyünün varlığına en büyük kanıttır. Zira gerçekte olmayan bir gücün yasaklanması gibi bir durum da söz konusu değildir.

Bilimsel açıdan bakıldığında da durum farklı değildir. İçinde bulunduğumuz son yüzyılda pek çok bilim adamı fizik kuralları ile açıklanamayan gizli güçlerin varlığını kabul etmek zorunda kalmıştır. Hatta dünyanın büyük üniversitelerinde artık bu konu hakkında bölümler açılmakta ve araştırmalara hız verilmektedir.

Büyü belirtileri nelerdir?

Büyü bozma yöntemlerine başvuran insanların bu konudaki şüphelerinin yerinde olup olmadığını tespit etmek için büyü belirtilerinin bilinmesi gerekir. 

Her büyü türünün kendisine has belirtileri bulunmaktadır. Ayrıca büyülerin insanlar üzerindeki tesirleri de kişilerin karakter yapılarına göre farklılık göstermektedir. Ancak yapılan bir büyünün insanların yaşamında genel olarak şu belirtilerle kendisini gösterdiğini ifade etmek mümkündür:

  • İnsanların duygu ve düşüncelerinde belli bir sebebe dayanmayan ciddi değişiklikler görülmesi
  • Uyku düzeninde bozukluk
  • Eşyaların sıkça kaybedilmesi ve daha sonra aniden bulunması
  • Kapalı alanlarda kalmaktan sıkılma
  • Dil sürçmeleri
  • Geçmişe dair bazı anıların takıntılı biçimde sık sık hatırlanması
  • Kişisel eşyaların özellikle de ayakkabıların normalden hızlı yıpranıp yırtılması
  • Ani biçimde heyecanlanıp sevinme veya öfke nöbetlerine tutulma
  • Ortada herhangi bir uyaran yokken garip kokular duyma

Burada ifade edilenler dışında korku ve endişe seviyesindeki artış da büyü belirtisi sayılmaktadır.

Büyü belirtileri konusunda bilinmesi gereken önemli hususlardan birisi de bazı insanlarda bu belirtilerin hiçbirinin görülmeden büyünün etkili olabilmesidir. Kişi sadece hayatındaki değişikliklere bakarak büyünün etkisi hakkında tahminlerde bulunabilmektedir.

 

Hüddamlar yardımı ile büyü nasıl bozulur?

Büyü bozmak için başvurulan eski bir yöntemdir. Bu yöntemde daha önce yapılan büyüyü tesirsiz kılmak üzere yeni bir büyü yapılır. 

Hüddamlar büyü yapmak veya bozmak amacıyla görevlendirilmiş şer güç anlamına gelir. Cin taifesinden olan hüddamların olağanüstü özellikleri vardır ve insanların duyguları ile düşünceleri üzerinde etkili olabilirler.

Büyü bozmak için hüddamların yardımına başvuran medyumlar onlardan büyü malzemelerinin bulunduğu yeri öğrenmelerini istemektedir. Bilindiği üzere büyülerin tümü belli malzemelerle yapılır ve bu malzemeler saklı bulundukları yerde oldukları müddetçe büyü etkisini devam ettirir. 

Evlerin veya işyerlerinin herhangi bir yerine büyü malzemesi saklanmış olabileceği gibi bazı durumlarda yerleşim yerlerinin uzağında tenha yerlerde de bu malzemeler gizlenmiş olabilir. Eğer söz konusu bu malzemeler bulunursa büyünün tesiri ortadan kalkar.

Büyü bozmak için görevlendirilen hüddam tılsımlı sözcükler okunduktan sonra medyuma büyü malzemesinin saklandığı yeri söyler. Medyum söz konusu tılsımlı eşyayı eliyle koymuş gibi bulur. 

Mesela bazen kendisine başvuran insanın evini hiç görmeyen medyum ona “Evinizdeki mutfak dolabının sol arka kısmındaki kilidi çıkarıp getirin.” der. Bazen de şehrin dışında bulunan bir ağaç kovuğunu veya bir kaya parçasını tarif ederek orada yere gömülmüş malzemeleri getirmelerini ister.

Medyumların ifade ettikleri yerlerde gerçekten de bir kilit, dişleri arasına ip geçirilmiş bir tarak, üzerine iğneler batırılmış bir sabun kalıbı kısacası büyü yapmak amacıyla kullanılan herhangi bir eşya bulunur.

Ancak büyü malzemelerini bulup önceki büyüyü tesirsiz bırakmak tek başına işe yaramaz. Çünkü büyü insanların hayatını olumsuz yönde güçlü biçimde etkilemiştir ve eski mutlu günlere dönmek o kadar da kolay değildir.

İşte bu sebeple malzemeleri bularak büyüyü bozan medyum yeni bir büyü yaparak kişinin yaşamındaki olumsuzlukları tersine çevirmeye çalışır. Ancak yapılan yeni büyü geçicidir ve kişinin hayatı düzene girdikten sonra büyünün etkileri kendiliğinden ortadan kalkar.

büyü bozma yöntemleri

Büyü bozma duaları okuyarak büyü nasıl bozulur?

İslam dünyasında büyülerin bozulması için başvurulan yöntem büyü bozma duaları okumaktır. 

İslam dini büyünün her türünü yasaklamıştır. Büyü bozmak maksadı ile dahi olsa büyüye başvurmak doğru değildir. Bu nedenle büyünün tesirini ortadan kaldırmak için duaların gücüne başvurulur.

Büyü bozmak maksadıyla okunan dualar Felak ve Nas sureleridir. Bu iki surenin sözleri peş peşe 3’er defa okunur ve her türlü şer güçten korunmak üzere yüce Allah’a dua edilir. Bu surelerin okunması ile İnşallah en güçlü kara büyüler dahi hükümsüz bırakılabilir.

Büyü bozma dualarının en önemli özelliği büyüye maruz kalan kişinin yakınları tarafından da okunabilmesidir. 

Büyünün etkisi altına giren kişi genellikle büyünün varlığını inkâr eder ve büyü bozma duası okumayı reddeder. Bu şahısların yakınlarının duayı okuyarak kişi üzerindeki tesirlerin kalkması için niyet getirmesi halinde inşallah büyü bozulacaktır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir