Büyü Bozmak İçin Okunacak Dualar Orijinal Sözler

Büyü bozmak için okunacak dualar Kuran-ı Kerim’in büyü ile alakalı indirilmiş ayeti kerimeleridir. Yani Kuran her konuda olduğu gibi büyüden muzdarip olanların da kurtuluşuna vesile olacak bir şifa kaynağıdır.

  • Büyü bozmak için okunacak dualara müracaat etmek yerine medyumlara giderek çözüm arayan pek çok insanın başına gelenleri her gün basından takip ediyoruz. Ancak bilinmelidir ki medyumların dünyası hem tehlikeli hem de dine mugayir bir alandır. Zira medyumluk ve her türlü büyücülük faaliyeti dinen kesin bir biçimde yasaklanmıştır.

Bu itibarla büyü bozmak için tutulacak en salim yol, dua ederek büyüyü hükümsüz kılma çabasıdır.

Bu yazımızda okunması halinde en etkili kara büyüleri dahi bir anda tesirsiz bırakan büyü bozmak için okunacak dualar konusuna değineceğiz. Ancak öncesinde bu duanın usul ve adabına yönelik bilgilere sahip olmak büyük önem arz etmektedir.

Büyü bozmak için okunacak dualar sadece büyüye maruz kalan kişi tarafından mı okunabilir?

Büyüye maruz kalan kişiler bazen büyü belirtilerine bakarak büyülendiklerinin farkına varabilirler. Ancak çoğu zaman büyülenen kişi büyülendiğini inkâr etmektedir. Çünkü büyü hem kişinin yaşamına hem de ruhsal yapısına olumsuz yönde sirayet etmiştir.

  • Özellikle kara büyüye maruz kalan kişiler büyülendiklerini asla kabul etmezler. Üstelik kendisine büyüye maruz kalmış olabileceği söylendiğinde çok aşırı tepkiler de verirler. İşte bu durumdaki kişiler büyü bozmak için herhangi bir çaba içine girmezler. Kendilerine destek olmaya çalışan aile bireylerine ve arkadaşlarına karşı da kimi zaman kırıcı olabilirler.

İşte bundan ötürü büyü bozmak için okunacak dualar kişinin bir yakını tarafından da okunabilir. Genellikle büyüler şahsi niyazlar olup kişinin bizzat kendisi tarafından okunmalıdır. Ancak büyü bozma duası ile nazar duasının başkası tarafından okunmasına da ruhsat (izin) verilmiştir.

büyü bozmak için okunacak dualar

Büyü bozmak için okunacak dualar niyaz edilirken dikkat edilecek hususlar

Büyü bozma duaları okunurken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şöyle sıralanabilir:

  • Büyü bozmak için okunacak dualar Kuran surelerine dayandığı için abdest alınarak okunmalıdır.
  • Büyü bozma duaları ya büyüye maruz kalan kişi tarafından bizzat okunmalıdır ya da başka bir kişi okuyorsa mutlaka büyülendiği varsayılan kişinin duyabileceği kadar yüksek bir sesle niyaz edilmelidir. Çünkü amaç bu ilahi kelamların kişinin kulağına ulaşmasını temin etmektir.
  • Büyü bozmak için okunacak dua peş peşe üç defa okunur. Önemli duaların peş peşe üç defa okunması Peygamberimizin sünnetlerinden biridir.
  • Büyü bozma duası okuyan kişi sadece dua lafızlarını okumalıdır. Dua sırasında tütsü yakmak, bez bebeklere iğneler batırmak veya iplere düğüm atmak gibi davranışlar dinin özüne aykırı uygulamalardır. İslami anlayışla bağdaşmayan bu tarz hareketlerden uzak durulmalıdır.
  • Büyü bozmak için okunacak dua gece yatsı namazından sonra okunursa çok daha tesirli sonuçlar alınabilir. Zira bu tarz hacet dualarının en makbul kabul edildiği vakitler yatsı namazı sonralarıdır. Ayrıca dua edecek kişinin 2 rekat nafile namazı kılarak duasını niyaz etmesi de duasına olan icabeti inşallah artıracaktır.

büyü bozmak için okunacak dualar

Hz. Peygambere büyü yapılması ve Felak suresin mucizevi tesirleri

Sahih kaynaklardan edinilen bilgilere göre bir Yahudi kadın, Hz. Muhammed’e etkili bir kara büyü yapmıştır. Bir tarağın dişlilerine düğümlü ipler geçirerek tarağı bir kuyuya atan kadın, İslam Peygamberinin olumsuz etkilenmesine neden olmuştur.

Hz. Ali’nin öncülüğünde bir grup sahabe tarafından bu tarak bulunmuş ve üzerindeki düğümler çözülmüştür. Allah bu olay üzerine başta Hz. Peygamberi ardından da tüm müminleri büyünün şerrinden korumak üzere Felak suresini indirmiştir.

Burada lafızlarını paylaştığımız duada da geçen Felak suresi büyü bozma konusunda o günden bu güne mucizevi tesirler gösteren bir sure olmuştur.

Büyü bozmak için okunacak en etkili duanın sözleri

Büyü bozmak üzere ta asrı saadet döneminden beri okunan dua; besmeleyi şerif, Hz. Peygamberin duaya başlama sözü, İhlas suresi, Nas suresi ve Felak suresinin peş peşe okunması ile niyaz edilmektedir.

Dua edilirken bu sıranın bozulmamasına ve duanın peş peşe üç defa okunmasına özellikle dikkat etmek gerekir. Buna göre duanın tam sözleri şu şekilde olacaktır:

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Süphane rabbiyel aliyyil alel Vehhab”

“Kul hüvallahü ehad. Allahüs samed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad.”

“Kul euzü birabbin nas. Melikin nas. İlahin nas. Min şerril vesvasil hannas. Elleziy yüvesvisü fiysudurin nas. Minel cinnetiven nas.”

“Kul euzü birabbil Felak. Minşerri ma halak. Ve min şerri ğasikın iza vekab. Ve min şerrin neffasati fiylukad. Ve min şerri hasidin iza hased.”

Bu duanın 3 defa okunduktan sonra “amin” denmesiyle biiznillah en etkili büyüler dahi bir anda tüm etkilerini yitirerek hükümsüz kalacaktır.

Burada okunan dua “büyü bozmak için okunan dualar” içinde en kadim olanıdır ve olumlu neticelerine sayısız kere tanık olunmuştur. Bu surelerin dışında Abese suresi, Rahman suresi, Fetih suresi ve Cuma suresi de büyü bozmak üzere okunabilen dua hükmündeki son derece etkili surelerdir.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

Yorum yapın