Bu Huzur Duası Size Olağanüstü Bir Güç Katacak, Okuyun!

Bu Huzur Duası Size İnanılmaz Bir Enerji ve Güç Katacak İnşallah, Okuyun!

Sevgili okurlarımız, huzur ve mutluluğun herkesin hakkı olduğu ve Cenabı Hak tarafından herkese nasip edilen önemli nimetler olduğu, bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte bazı insanların, olması gerekeni yapmadıkları için mutsuz ve huzursuz oldukları da bir gerçeklik olarak ortada durmaktadır. İşte bu yazı size huzur duasını anlatarak sizin de bu nimetin ve bu tatlı ihsanın güzelliğini kavramanızı temin etmek amacıyla yazıldı.

Evet, bu yazıda huzur duası adına bilinmesi ve uygulanması gereken her detayı aktardık ve her insanın aslında Cenabı Hakk’a içtenlikle iltica etmesi halinde huzur ve mutluluk bulabileceği gerçeğinin altını çizmeye çalıştık.

Eğer siz de gerçek anlamda ve katışıksız mutluluğun ve huzurun nasıl güzel bir nimet olduğunu iliklerinize kadar hissetmek ve yaşamak istiyorsanız, bu huzur duası tam size göre. Lütfen detayları güzel bir şekilde takip ederek huzur duasını en güzel şekilde uygulamaya çalışın.

Not: Bu huzur duası, hem kendiniz için hem de başka insanların huzurunu temin etmek için uygulayabileceğiniz bir duadır. Duanın birinci aşaması olan niyet kısmında bunu dile getirmeniz yeterli olacaktır.

Huzur Duası Hangi Amaçla Yapılır?

Yukarıdaki notta da ifade ettiğimiz gibi, huzur duası hem kendi mutluluğunuz ve huzurunuz için hem de huzurlu olmasını istediğiniz başka insanların huzur ve mutluluğu için tatbik edilebilecek muazzam bir duadır.

Yani bu duayı katışıksız mutluluk ve huzuru elde etmek isteyen herkes, manevi ve psikolojik anlamda rahatlamak isteyen her insan, hem kendisi için hem de başkaları için uygulayabilir.

Huzur Duası Kabulü İçin 2 Çok Önemli Şart

Evet huzur duasının kabulü için ve Cenabı Hak tarafından kabule karin görülebilmesi için, mutlaka riayet edilmesi gereken çok önemli 2 şart yerine getirilmelidir:

Huzur Duasının 1. Şartı: Allah’ı Tanıma Yönü

Birçok insanın ve bir çok müslümanın dualarının kabul edilmemesinin en büyük nedenlerinden biri, bu kişilerin dua ederken Allahu Teala’nın sonsuz kudretini tam anlamıyla fark etmemiş olmalarıdır. Zira Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, Allah’ı yeterince tanımayan birinin yaptığı duaların boşa gidebileceğini beyan buyurmuştur.

Dolayısı ile bir müslümanın dua ederken kendisini yoktan yaratan ve en güzel nimetlerle yaşatan Rabbini yeterince bilmesi ve tanıması, en önemli şartlardan biridir. Öyleyse siz de huzur duasını uygularken Allahu Teala’nın sonsuz kudretini ve yüce zatını en güzel şekilde tefekkür etmeye ve derinden derine düşünmeye çalışmalısınız.

Huzur Duasının 2. Şartı: İçtenlik

Bununla birlikte Allahu Teala’nın duaları en güzel şekilde cevap vermesinin 2. şartı ise içtenlik ve samimiyet şartıdır.

Çünkü genel anlamda bütün dualar, özel anlamda ise huzur duası ancak içtenlik ve samimiyet içerisinde yapılan niyaz ile amacına ulaşabilir. Yani bir kişinin duasının Cenabı Hakk’ın dergahı izzetine ve Arşı A’lasına ulaşabilmesi için duanın içtenlik içerisinde yapılması gerekir.

Eğer huzur duasını içtenlikle ve hiçbir art niyet taşımadan tatbik ederseniz Allah’ın izniyle en kısa zamanda amacınıza ulaşabilirsiniz.

Bu önemli noktalara vurgu yaptığımıza göre, artık huzur duasının 3 aşamasını ve nasıl yapılması gerektiğini anlatmaya başlayalım:

Huzur Duasının Niyeti Böyle Olmalı (1. Aşama)

Sevgili okurlar ve değerli mümin kardeşlerimiz, yapacağınız huzur duasının üç aşamadan oluşan bir dua olduğunu bilmelisiniz. Bu duanın 1. aşaması niyet kısmıdır ve şöyle yapılır:

Haftanın herhangi bir günü sabah erkenden, mümkünse güneş doğmadan önce uyanmalısınız. Güneş doğmadan önce uyanmak şart olmasa da seher vaktinde yapılan duaların daha etkili ve daha makbul olduğu gerçeği göz önünde bulundurulursa, seher vaktinde uyanmak daha faziletli olacaktır.

Haftanın herhangi bir günü seher vaktinde uyanıp güzel bir abdest almalısınız, her ne kadar kadınlar adet dönemlerinde abdest almadan huzur duasını yapabilirlerse de erkeklerin muhakkak abdest alması gerekir.

Seher vaktinde uyanıp abdest aldıktan sonra sessiz bir ortama geçip kıbleye dönmeli ve Allahu Teala’nın yüce kudretini düşünerek Onun önünde eğilmeli ve dizüstü çökmelisiniz.

Allah’ın sonsuz kudretini düşünerek dizüstü çöktükten ve kıble istikametine döndükten sonra, gözlerinizi kapatarak 7 defa Euzu Besmele çekmelisiniz.

7 defa Euzu Besmele çekip (yani 7 defa “euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim” deyip) gözlerinizi açarak şöyle niyet getirmelisiniz:

“Allah’ım içimdeki niyete en güzel şekilde vakıf olan ve hatta bana bu niyeti bile ihsan eden sonsuz kudretine sığınarak ve senin yüce merhametine iltica ederek, huzur duasının amacına ulaşmasını temenni ediyorum. Kalbimde hangi insanın veya insanların huzur ve mutluluğu yatıyorsa, o insanın veya insanların mutluluk ve huzur bulmasını sağla. Amin.”

Evet, huzur duasının birinci aşaması olan niyet kısmını bu şekilde tamamlamış oluyoruz, şimdi de duanın ikinci ve üçüncü aşamalarını nasıl yapmamız gerektiğini izah etmeye devam edelim:

Huzur Duası Nasıl Yapılır?

Huzur duasının birinci aşaması olan niyet kısmından sonra, ikinci aşaması olan Fatiha Suresi kısmında ise şunları yapmalıyız:

Huzur Duasının 2. Aşaması: Fatiha Suresi

Gözlerinizi yeniden kapatıp, 7 defa Fatiha Suresini okumalısınız ve bu mübarek sureyi 7 defa okurken aynı zamanda Allah’ın bize bahşettiği türlü türlü nimetlerin güzelliklerini düşünmeye çalışmalısınız. Çünkü duanın ikinci aşaması olan Fatiha Suresi aşamasında özellikle Allahu Teala’nın bize bahşettiği en güzel nimetlerin farkına varmamız gerekiyor.

Bu güzel duygular ve harika düşünceler içerisinde 7 defa Fatiha Suresini okuduktan sonra, yeniden gözlerinizi açmalı ve şu niyaz ile Allahu Teala’ya seslenmelisiniz:

“Allah’ım senden başkasından yardım dilemeyen ve senden başka hiçbir varlığa kulluk etmeyen izzetli ve onurlu kullarının hatırına, bana da kalbimdeki niyetin gerçekleşmesini görmeyi nasip eyle ve bana da niyetimin masumiyeti hatırına huzur ve mutluluğu ihsan et. Amin.”

Bu güzel duayı takiben şimdi de huzur duasının 3. aşamasına geçmeliyiz:

Huzur Duasının 3. Aşaması: Ya Fettâh Esması

Bu aşamada da huzur duasının kabule karin olması için Allahu Teala’nın Ya Fettah esmaül hüsnasını 21 defa gözler kapalı bir şekilde okumalısınız. Bu mübarek esmayı 21 defa gözler kapalı bir şekilde okurken aynı zamanda bu güzel esmanın şu anlama geldiğini de bilmeli ve bu anlamı düşünmeye çalışmalısınız:

“Allahu Teala darda kalan bütün kullarına yardımcı olur ve onların önündeki bütün kapalı kapıları en güzel şekilde açar, Yüce Rabbimiz bazı durumlarda demir kapıyı kapatır ama altın kapıyı açar, çünkü Rabbimiz daima kullarının iyiliğini ve güzelliğini ister.”

İşte Ya Fettâh esmasının bu güzel anlamını düşünerek 21 defa bu esmayı gözler kapalı bir şekilde okuduktan sonra, yeniden gözlerinizi açıp şu duayı okumalısınız:

“İlahi, kullarının önündeki bütün engelleri kaldırıp onların darda kalmaması için en güzel nimetleri kullarına bahşeden şüphesiz ki sensin, senin ihsanının billurdan ışığı, karanlıklarda kalan bütün kullarına en güzel şekilde rehberlik etmiştir. Sen hiçbir kulunu darda bırakmaz ve sana iltica eden hiçbir varlığı eli boş çevirmezsin, bu bilinç ile sana yönelen kalbime ve aklıma en güzel nimetini bağışla ve beni huzurun kalbine sevk et. Amin.”

Evet bu şekilde huzur duasını tamamlamış olduk, ne var ki size bu çok etkili ve güzel dua ile birlikte aynı zamanda bir öneride de bulunmak istiyoruz:

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

 

Dileyenler son 2 dua yazımızdan da faydalanabilir:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir