barışma duası
Aşk ve Muhabbet Duaları Bütün Dualar Dilek Duaları Faziletli Dualar Hacet Duaları İstek Duaları Sırlı Dualar

Bu Barışma Duası ile İstediğiniz Herkesle Barışabilirsiniz!

Bu Barışma Duası ile İstediğiniz Herkesle Barışabilirsiniz!

Değerli mümin kardeşlerimiz, bizedualaryeter.com adlı bu sitemizde, sizinle İslam dininin en değerli ve en güzel dualarını paylaşmayı planladık, eğer bu site ile bir şekilde karşılaştıysanız, site içerisindeki duaları dikkatlice uygulamaya ve mümkün mertebe duaların içeriğini ve mahiyetini anlamaya çalışmalısınız. Zaten bu yazımızda da en etkili ve en doğru barışma duasını size aktararak, aynı zamanda barışma duasının nasıl yapılması gerektiği üzerinde de detaylı açıklamalar yapmaya çalışacağız.

Lütfen barışma duasının özel metnini anlamak ve uygulamakla yetinmeyin, aynı zamanda aşağıda yapacağımız bütün açıklamaları anlamaya ve kavramaya çalışın. Aksi takdirde barışma duasını eksik bırakmış ve duayı bütün yönleriyle tatbik etmekten uzaklaşmış olursunuz. Öyle ise aşağıdaki açıklamaların tamamını en ince ayrıntısına kadar okuyun ve ardından barışma duasının mübarek sözlerini söyleyerek amacınıza ulaşmaya çalışın.

Barışma Duası Hakkında Mutlaka Bilinmesi Gerekenler

Barışma Duası Hangi Amaçlarla Yapılabilir?

Sevgili mümin kardeşlerimiz, barışma duasının hangi amaçla yapıldığı konusunda, bu mübarek ve mukaddes duayı aktaran değerli İslam alimlerinin görüşlerini şöyle aktarabiliriz:

“Bu mübarek barışma duası, herhangi bir kişinin herhangi bir kişiden küskünlüğüne merhem ve şifa olacak bir mahiyete sahiptir. Öyle ki barışma duasını tatbik ederek, yıllar önce darıldığı veya küstüğü kişiyle arasını düzelten ve onunla yeniden barışan insanlar vardır. Bu mübarek dua, bir şekilde arası bozulan herkese güzellikler ve iyilikler sunacak bir mahiyete sahiptir. Bu kişi, ister sevgilisinden veya eşinden küsmüş olsun, isterse de annesinden veya babasına darılmış olsun, her halükarda bu duayı tatbik ettiğinde, Allah’ın izniyle, daha önce darılmış olduğu kişilerle arasında sıcak bir samimiyet meydana gelecektir.”

Evet, İslam alimlerinin beyanlarına göre barışma duasını her türlü küskünlüğe ve dargınlığa, her türlü kırgınlığa ve husumete karşı okumak mümkündür. Öyleyse şimdi de barışma duasının nasıl yapılacağı konusunu maddeler halinde aydınlatmaya devam edelim:

Barışma Duası Hangi Vakitte Yapılmalıdır?

İslam alimleri, barışma duasının hemen hemen her vakitte yapılabileceği üzerinde dururlar, bununla birlikte birçok İslam aliminin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam’ın sözlerine ittiba ederek, duaların en makbul olduğu zaman dilimlerinden biri olan “seher vakti” vurgusunda bulunurlar. Yani barışma duasının, seher vaktinde yapılmasının daha makbul ve daha faziletli olacağını beyan ederler. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, duaların en makbul vakitlerinin seher vakti olduğunu, zira bu vakitte Allahu Teala’nın mümin kullarının dualarına doğrudan doğruya cevap verdiğini dile getirmiştir.

Öyleyse barışma duasını tatbik edeceğiniz zaman, mümkünse bir seher vakti güneş doğmadan önce uyanmalı ve bu mübarek duayı o vakitte uygulayarak amacınıza ve muradımıza kavuşmaya çalışmalısınız. Bu saatte inşaallah rahmet kapıları sonuna kadar açıktır ve el açan kulların elleri boş çevrilmez.

Bu önemli hatırlatmayı dile getirdiğimize göre, şimdi de barışma duasının Allah’ın izniyle kabul edilmesi için yapmanız gerekenleri (yani hangi şartlara ve kurallara riayet etmeniz gerektiğini) teker teker izah edelim. Lütfen aşağıda yapacağımız açıklamaları dikkatle okuyun ve yapacağınız duayı bu açıklamalar doğrultusunda yapmaya çalışın. Zaten bu açıklamalara riayet etmeniz halinde, Allah’ın izniyle yapacağınız duanın en kısa sürede kabul edildiğini görerek sevineceksiniz.

 

Barışma Duası Hangi Şartlara Tabidir?

Barışma Duası ve Samimiyet

Değerli okurlarımız ve mümin kardeşlerimiz, bildiğiniz gibi kul dua eder Allah ise dualara icabet eder. Fakat Allahu Teâlâ’nın, kulunun duasına icabet etmesi için öngördüğü koşullardan ilki, kulunun samimiyetidir. Yani Yüce Rabb’imiz Allahu Teala, biz kullarının dua ederken ve kendisinden talepte bulunurken içtenlikle ve samimiyetle kendisine yönelmemizi talep eder. Zaten bir hadis-i kutsiye göre, Cenabı Hak, kendisine içtenlikle dua eden ve duasının kabul edileceğini yürekten duyan kullarının dualarına icabet eder. Öyleyse biz de barışma duasını tatbik ederken, en içten tavrımızla ve en kalbi duygularımızla Allahu Teala’nın dergah-ı merhametine iltica etmeli ve onun duanıza icabet edeceğini bilerek duamızı yapmalıyız.

Barışma Duası ve Allah’ı Tanımak

Kıymetli mümin kardeşlerimiz, barışma duasının kabul şartlarından biri de hiç şüphesiz Allahu Teala’nın yüce kudretini bilmek ve anlamaktan geçer. Eğer bizler Allah’ın yüce ve sonsuz kudretine tam anlamıyla kanaat getirebilseydik, Peygamber Efendimizin tabiriyle “yaptığımız duaların feyzi ve bereketi ile dağlar bile yerinden oynardı.”

Evet, neredeyse sonsuz olan kainatı hiçten ve yoktan yaratan bir kudret, mükemmel sanat eserleri ile bizi mutluluğun ve huzurun sonsuz iklimine yönelten bir hikmet, şüphesiz ki her şeye gücü yeten ve her şey emrinde olan sınırsız bir gücün sahibidir. İşte biz mümin kullar, böylesine sonsuz bir hikmet ve sınırsız bir ilim sahibinden talepte bulunuyoruz. Öyleyse duanızı kabul eden yüce kudretin sonsuzluğuna itimat ederek, yani Allahu Teala’nın sonsuz gücünü kavrayarak duamızı yapmalıyız.

Evet, duanın kabul vakti ve kabul şartları ile ilgili yukarıda beyan ettiğimiz hususları göz önünde bulundurarak, şimdi de barışma duasının nasıl yapılacağını anlatmaya çalışalım ve bu mukaddes duanın mübarek sözlerini ve uygulama şeklini aktaralım:

Barışma Duası Nasıl Yapılır?

Sevgili okurlarımız, barışma duasını yaparken, yukarıda da beyan ettiğimiz gibi, mümkünse bir seher vaktinde uyanmalı ve sizi hiç kimsenin rahatsız edemeyeceği bir mekana geçerek orada duanızı yapmaya başlamalısınız.

Sizi hiç kimsenin rahatsız etmeyeceği bu mekana geçtikten sonra, dizüstü çökmeli, ellerinizi semaya kaldırmalı size içinizden, barışma duasını yaptığınız kişiyi geçirmelisiniz. Yani hangi kişiyle barışmak için bu duayı tatbik ediyorsanız o kişinin ismini ve cismini aklınızdan geçirmelisiniz.

Duanın Niyeti Nasıl Yapılmalıdır?

Kendisi ile barışmak istediğiniz kişinin ismini ve cismini aklınızdan geçirirken, aynı zamanda içten içe şu duayı yapmalısınız:

“Allah’ım, senin yüce kudretine ve sonsuz hikmetine itimat ve istinat ederek, aklımdan geçen kişinin benimle yeniden dost ve arkadaş olmasını istiyorum. Senin kudretine dayanarak, aklımdan ismini ve cismini geçirdiğim şahıs ile aramızdaki buzların erimesini ve kalplerimizde tatlı bir sıcaklığın dolaşmasını istiyorum. Biliyorum ki senin yüce kudretin her şeye kadir olduğu gibi kalplerimize sevgi tohumları ekmeye de kadirdir.”

Evet yukarıdaki duayı, içten içe söyledikten (yani mırıldanarak dile getirdikten) sonra, şimdi de barışma duası nın 2. aşaması olan esmaül hüsna aşamasına geçmeliyiz. Bu aşamada 2 esmayı (yani ya Vedûd ve ya Habib esmaül hüsnasını) okuyarak bu esmaların özel dualarını yapmalıyız. 

barışma duası

Barışma Duasında Okunan Esmaül Hüsnalar

Yine diz üstü çökmüş vaziyette ve ellerimiz Allahu Teâlâ’nın yüce dergahına açılmış vaziyette iken, gözlerimizi kapatmalı ve 33 defa Ya Vedûd esmasını okumalıyız, bu mübarek esmayı 33 kez okuduktan sonra, yine gözlerimiz kapalı vaziyette iken 33 defa Ya Habib esmasını okumalıyız.

Bu 2 esmayı da 33’er defa okuyup bitirdikten sonra, gözlerimizi açarak aşağıdaki duayı bir defa okumalıyız:

“Allah’ım, sevginin ve muhabbetin özü olan derin ilmine ve sonsuz hikmetine itimat ederiz, biliriz ki senin merhametin ve yüce rahmetin, bütün kullarının gönüllerine inşirah ve huzur vermeye kadirdir. Biliriz ki senin yüce merhametin, kullarının arasındaki husumeti eriterek onların kalbine esenlik ve huzur bahşeder. Ben de senin husumetleri eriten ve düşmanlıkları bitiren sonsuz hikmetine karşı boyun eğiyorum ve ellerimi senin dergâh-ı merhametine açıyorum. Ne olur barışma duasını yaptığım kişinin kalbine tatlı bir yumuşaklık ve güzel bir dostluk bağışla, aramızdaki buzları eriterek bizi güzel birlikteliklere yönelt. Amin.”

Bu güzel duayı yaptıktan sonra, kim var duasının son aşaması olan inşirah suresini tatbik etmeli ve bu şekilde duanızı bitirmeliyiz.

Barışma Duası ve İnşirah Suresi

Dikkat ettiyseniz, yukarıdaki duayı yaparken, esmaül hüsnaları okuma aşamasında gözlerimizi kapatmış, fakat Türkçe duaları okurken gözlerimizi açmıştık. Şimdi de İnşirah Suresi’ni okuma aşamasında yeniden gözlerimizi kapatmalı ve 7 defa İnşirah Suresi’ni okumalıyız.

7 kere İnşirah Suresi’ni okuyup bitirdikten sonra ise, aşağıdaki bir cümlelik dua ile, duamızı noktalamış olacağız:

“Allah’ım, muhabbet ve sevgiyi kalplerimize nakşeden sensin, ne olur bizim kalplerimize de muhabbet tohumunu ek. Amin.”

Evet, bu sözleri de okuduktan sonra artık barışmam duasını bitirmiş oluyoruz, inşallah aktardığımız bu barışma duası vesilesiyle, sizler de kırgın, dargın veya küskün olduğunuz kişi ile aranızdaki sıkıntıları telafi eder ve yeniden huzurlu günlere kavuşursun.

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

 

Dilerseniz şu 2 yazımızda geçen harika duaları da okuyabilirsiniz:

Sevgi Duası Hayatımı Değiştirdi, Okumayan Pişman Olur!

Şifa duası 7 esmanın 70 kere okunması ile

2 Yorum

  1. Bana kırgın olduğunu hissettiğim bir komşum için barışma duasını ilk kez okudum. Az önce kendisinden güzel bir mesaj aldım. Çok sağolun, varolun..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir