bir isteğin gerçekleşmesi için dua
Mucizevi Dualar

Bir İsteğin Olması İçin Dua Böyle Okunur

Bir isteğin olması için dua, müminlerin her türlü dilek ve hacetlerinin gerçekleşmesi için okudukları muazzam etkili bir niyazdır. Bu duayı okuyarak arzuladığı hedefe ulaşan sayısız mümin vardır. Duanın sözlerini eksiksiz okuyan ve dua etme adabına uygun davranan müminlerin sesi inşallah Arş-ı Ala’da duyulacak ve duaları kabul görecektir. Tabi elbette duaların kabulünde takdir yalnız ve ancak yüce Allah’ındır. Yalnız O’nun dediği olur. Bu itibarla bir isteğin olması için dua okuyan müminler sonuç ne olursa olsun hiçbir şekilde isyankar olmamalı ve her koşulda yüce Allah’a şükürde bulunmalıdır.

Bu yazımızda 3 esmaya nida edildikten sonra 3 ayeti kerime ile okunan istek duası hakkında önemli bilgiler aktaracağız. Ayrıca yazımızın sonunda bir isteğin olması için dua gibi onlarca faziletli duaya yer veren geniş kapsamlı bir eser hakkında tavsiyede bulunacağız.

İşte istek duasının sözleri ve okunma adabı hakkında bilinmesi gereken tüm önemli hususlar

Dua etmek için makbul zamanlar tercih edilmelidir

Bir isteğin olması için dua makbul zamanlarda okunursa İnşallah daha tesirli olacaktır.  Büyük alimler istek duasının günde 1 defa okunmasının yeterli olacağını beyan etmektedir. Bu okumanın ise ya şafak vakitlerinde veya yatsı namazından sonra yapılması daha faziletli kabul edilir.

Müminler ifade edilen bu iki zaman diliminin hangisinde daha rahat biçimde dua edebileceklerine inanıyorlarsa o vakitte dua edebilirler. Ancak ifade etmek gerekir ki İslam dünyasında istek duası daha çok yatsı namazı sonralarında okunmaktadır.

Bir isteğin olması için dua okuyacak müminlerin bir miktar sadaka vermesinin fazileti

Dua öncesinde bir miktar sadaka vermek duanın kabulünde olumlu tesir gösterir. Büyük alimler herhangi bir muradın gerçekleşmesi için el açan kişilerin sadaka vermelerinin çok faydalı olacağını belirtmişlerdir. 

Ancak bu durum sadaka vermenin duanın kabulü açısından zorunlu bir ön şart olduğu anlamına gelmez. Müminler sadaka vermeden de her konuda el açıp dua edebilirler. Bu konuda herhangi bir kısıtlayıcı hüküm yoktur. Buna karşın büyük alimlerin tavsiyelerine kulak vermek ve duayı sadaka ile güçlendirmek de inşallah hayırlara vesile olacaktır.

Salavat ve şükür

Dua okuyan müminlerin yaptıkları en büyük hatalardan birisi de sadece dua sözlerini okumakla yetinmeleridir. Halbuki yapılacak bazı isabetli davranışlar sayesinde duaların tesirli olması sağlanabilir.

Bir isteğin olması için dua okumadan önce Peygamber Efendimize salavat getirmek ve dua bittikten sonra yüce Allah’a şükretmek inşallah duanın icabet görmesinde etkili olacaktır.

Duasının kabul görmesini isteyen müminler aceleci davranmamalıdır

Bir isteğin olması için dua bittikten sonra müminler alelacele toparlanıp kalkmamalıdır. Kişinin aceleci davranması duasının kabul görmemesine neden olur. Peygamber Efendimiz hadislerinde dua ederken sabırla niyaz etmenin faydalı olacağını belirtmiştir. (Müslim)

İşte bu itibarla istek duasını okuyan müminler dua sözleri bittikten sonra bir müddet tefekkür etmeli ve murat ettikleri isteğin hayırlı biçimde gerçekleşmesi için bütün kalpleri ile yüce Allah’a yönelmelidir.

Bir isteğin olması için dua sözleri

İstek duası kendi içinde 3 bölümden oluşmaktadır. Her bölümde bir esmaya hitaben bir ayeti kerime okunur. Hitap edilen esmalar da okunan ayetler de yüce Allah’ın kullarına ihsanda bulunması ile alakalıdır. 

Bir isteğin olması için duada geçen esmalar ile ayetlerin okunuşu şöyle izah edilebilir:

Ya Kadir esmasının faziletleri ve Meryem suresi 96. ayeti kerimenin okunuşu

İlk önce besmeleyi şerif okunur:

Bismillahirrahmanirrahim

Besmeleden sonra “kudreti her şeye ulaşan” anlamına gelen El-Kâdir esması ile nida edilerek ayeti kerime okunur:

Ya Kâdir,

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda.

Ayetin Türkçe meali

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.

Ya Latif esmasının faziletleri ve Nisa suresi 132. ayeti kerimenin okunuşu

İkinci aşamada “sonsuz lütuf ve kerem sahibi” manasına gelen El-Lâtîf esması ile hitap edilerek ilgili ayet okunur.

Ya Lâtîf,

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.

Ayetin Türkçe meali

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter. (Nisa-132)

Ya Mucib esmasının faziletleri ve Tevbe suresi 51. ayeti kerimenin okunuşu

Duanın son bölümünde “duaları kabul eden” anlamına gelen El-Mücîb esması ile nida edilerek ayeti kerime okunur.

Ya Mücîb,

Kul ley yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil mü’minun. (amin)

Ayetin Türkçe meali

De ki: “Bize hiçbir zaman Allah’ın yazdığından başkası ulaşmaz. O, bizim Mevlamızdır ve mü’minler onun için yalnız Allah’a dayanıp güvensinler!” (Tevbe-51)

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar: