Besmele Nedir, Faziletleri Nelerdir, Okunduğu Yerler

Besmele ilk defa ne zaman ortaya çıkmıştır?

Besmele Kuran-ı Kerim’in surelere başlama sözüdür. Yüce Kuran’da sureler besmele ile başlar. Yani bu kutsi söz her şeyden önce Allah kelamıdır. Hz. Peygamber de hayırlı işlere başlarken sürekli bu sözü niyaz etmiş ve müminlerin de böyle davranmasını buyurmuştur.

İslamiyet öncesinde Cahiliye devri Arapları bir işe başlarken kendi putları üzerine yemin ederek söze başlarlardı. Mesela Bismi’l-Menna (Menna’nın  ismiyle) Bismi’l-Lat (Lat’ın ismiyle), derlerdi.

  • Allah’a şirk koşmak manasına gelen bu ifadeler karşısında her şeye “Allah’ın ismi” ile yani “besmele” ile başlanması emri gelmiştir. O günden bu güne de müminler her hayırlı işe besmele ile başlamaktadır.

Besmelenin kelime anlamı nedir?

Bu sözcük iki biçimde telaffuz edilmektedir. Bunlardan birincisi “Bismillah” ikincisi ise “Bismillahirrahmanirrahim”dir.

Bismillah, “Allah’ın adıyla” anlamına gelir. Bismillahirrahmanirrahim ise “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” demektir. Bismillah yerine Bismillahirrahmanirrahim demek daha makbul kabul edilmektedir.

Besmele bir ayet mi bir hadis mi yoksa bir nida mıdır?

Bu kutsi söz aynı zamanda Fatiha suresinin 1. ayeti kerimesidir. Bu manada yüce Kuran’ın ilk sözüdür. Kuran’daki sureler de Allah’ın ismi ile başlar.

Bazı alimler ise sure başlarında bulunan besmelenin ayet olmadığını ifade etmişlerdir. Ancak Allah besmelenin bir ayet olduğunu tespit ve teyit etmek için bu kutsi ifadeyi Neml suresinin iç ayetlerinden birinde de kullanmıştır. Ayeti kerime şöyledir:

“İnnehu min süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahıym. Ella ta’lu aleyye ve’tunı müslimın.” (Neml- 30/31)

“Mektup Süleyman’dan gelmiştir. O, “Bismillahirrahmânirrahîm” diye başlamakta ve içinde ‘Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin’ denilmektedir.” (Neml- 30/31)

Bu ayetten de anlaşılmaktadır ki besmele bir Kuran ifadesidir. İşte bu nedenle besmele meselesine her müminin ciddiyetle yaklaşması gerekmektedir.

Hangi işler öncesinde besmele çekmek farzdır?

Kuran okumaya başlarken, namaz sırasında ve kurban keserken Bu kutsi sözü söylemek farzdır.

Sıralanan bu durumlar dışında hayırlı her işe başlarken de okunması sünnettir.

Bir müminin kötü bir işe bu sözle başlaması ise yanlış olmanın ötesinde günahtır.

Kuran’ın hangi suresi bu kutsi söz ile başlamaz?

Tevbe suresi hariç Kuran’daki tüm sureler besmeleyi şerif ile başlar.

Bu sureye başlarken neden besmele olmadığına dair iki görüş vardır:

  1. Tevbe suresi kendisinden önce gelen Enfal suresinin devamı niteliğinde olduğu için Allah’ın ismi ile başlamamıştır.
  2. Tevbe suresi ile Enfal suresinin konusu “sözünden döndükleri için savaşılan müşrikler” olduğu için besmeleye yer verilmemiştir.

Ancak Allah’ın her takdirinde sayısız hikmet olduğu unutulmamalıdır. Hiç şüphesiz ki bu sure öncesinde besmele olmamasının çok daha farklı ve kutsi gerekçeleri vardır. Fakat yüce Allah bilir, aciz kullar ise bilemez.

Besmelenin faziletlerine dair ortaya çıkan mucizevi durumlar nelerdir?

Besmele çekerek işe başlamanın sayısız mucizesi vardır. Tespit edilen kimi mucizevi durumları şöyle izah etmek mümkündür:

Bu kutsi sözü söyleyerek yemeğe oturmak evin bereketini artırır. Yapılan pek çok istatistik araştırmada besmelenin çekildiği evlerde geçim derdinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu hususta Hz. Muhammed’in şu hadisi şerifi bulunmaktadır: “Allah’ın ismi anılarak yenen yemek bereketli olur.” (İbni Mace)

Allah’ın ismini anarak kesilen hayvanların etinin çok daha sağlıklı olduğu ve daha geç bozulduğu ortaya çıkmıştır. Bu tespiti yapan Batılı bilim adamları çeşitli gazete ve dergilerde hayretlerini ifade eden açıklamalarda bulunmuşlardır.

Günlük yaşamlarında besmele ile işlerine başlayan kişilerin daha az psikolojik sıkıntı yaşadıkları ortaya çıkarılmıştır.

Besmele ile başlanan işlerde kaza-bela yaşanma oranın daha az olduğu ve işe başlayan kişinin daha hayırlı neticeler aldığı da pek çok olayda izhar olmuştur.

Burada sıralananlar dışında besmelenin daha pek çok fazileti vardır. Bu manada besmele çekerek hayırlı işlere başlamayı alışkanlık haline getirmek ve çocuklara da besmele çekme alışkanlığı kazandırmak büyük önem arz etmektedir.

Besmeleyi tablo haline getirip kapı üstlerine veya duvarlara asmak doğru mudur?

Kutsal mekanlarda besmelenin güzel hat şeklinde yazılmasında bir mahzur yoktur. Evlerde de besmelenin yazılı olduğu tabloların asılması hususunda İslam alimleri toleranslı davranmışlardır. Ancak besmele yazılarını ikon haline getirmek ve onlara tılsımlı bir mana yüklemek doğru değildir.

Besmele her şeyden önce Allah kelamıdır. Bu kelama yakışır davranmak ve onu özünden uzaklaştırmamak her müminin sorumluluğudur.

Ne zaman besmele çekilmez?

Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) çoğu zaman İslam’da işlere başlarken kullanılır, ancak bazı durumlarda veya anlarda Besmele çekilmez veya çekilmesi önerilmez. İşte bazı örnekler:

  1. Tuvalet: İslam geleneğine göre, tuvalet ihtiyacını giderirken Besmele çekilmez. Tuvalet öncesinde ve sonrasında “Euzu billahi min ash-shaytanir-rajim” (Şeytandan Allah’a sığınırım) ifadesi kullanılır.
  2. Cünüp Durumu: Cünüp bir kişi, cinsel ilişki sonrası veya cünüp hale geldiğinde Besmele çekmez. Gusül abdesti alırken Besmele çekilmez.
  3. Adet veya Nifas Durumu: Adet veya lohusalık hali içinde olan bir kadın, bu durumları sırasında Besmele çekmez.
  4. Cenaze Yıkama: Cenaze yıkama işlemi sırasında Besmele çekilmez. Bu süreçte dua ve istiğfar gibi dualar kullanılır.
  5. Müstehcen ve Günah İşleyen Durumlar: İslam inancına göre, günah işlerken veya müstehcen işlerle uğraşırken Besmele çekmek uygun değildir. İslam’da bu tür işlerden uzak durmak önerilir.
  6. Kaba ve Saygısız Konuşmalar: Saygısız veya edebe aykırı konuşmalar yapılırken Besmele çekmek de uygun değildir.
  7. İçki veya Haram Maddelerle İlgili Durumlar: İçki veya haram maddelerle ilişkilendirilen durumlarda Besmele çekmek doğru değildir. İslam, içki ve haram maddelerden kaçınılmasını önerir.

Besmele, genellikle İslam’da Allah’ın adını anmanın ve işlere Allah’ın izniyle başlamanın bir ifadesi olarak kabul edilir. Ancak yukarıdaki durumlarda veya benzeri özel hallerde Besmele’nin çekilmemesi veya alternatif duaların kullanılması önerilir.

Besmelede kaç harf vardır?

Besmele (Bismillahirrahmanirrahim), Arap alfabesinde toplam 19 harf içerir. Bu ifadeyi Arapça yazdığınızda 19 karakterden oluşur. Türkçeye veya diğer dillere çevrildiğinde harf sayısı farklı olabilir, ancak Arap alfabesindeki orijinal hali 19 harf içerir.

Sübhanekeden önce neden besmele çekilmez?

Sübhaneke duası, İslam namazında okunan bir dua türüdür. İslam’da namaz, belirli bir ritüel ve sıraya göre kılınır. Namazın başlangıcında Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) çekilir ve ardından Fatiha suresi okunur. Sübhaneke duası ise, Fatiha suresinden sonra ve namazın tam ortasında, rükû (eğilme) pozisyonundan doğrulup namazın devamını getirmek için okunur.

Besmele, İslam’da işlere başlarken Allah’ın adını anmanın bir ifadesi olarak kullanılır. Ancak namazın bir bütün olarak kabul edildiği ve belirli bir sıraya göre okunduğu düşünüldüğünde, Sübhaneke duasının Besmele ile başlamaması namazın ritüel düzenine uyması açısından kabul edilir. Namazın bu spesifik sırası ve içeriği, İslam inancının bir gereği olarak kabul edilir ve bu nedenle Besmele’nin Sübhaneke duasından önce gelmemesi beklenir.

Her iki dua da namazın bir parçasıdır ve İslam inancına göre belirli bir sıraya ve ritüele göre yerine getirilmelidir.

Ayetel kürsi okurken besmele çekilir mi?

Ayetel Kürsi, Kur’an-ı Kerim’deki Bakara suresinin 255. ayeti olan özel bir ayettir. Ayetel Kürsi, Allah’ın büyüklüğünü ve kudretini ifade eden önemli bir ayettir ve Müslümanlar tarafından çokça okunur. Ayetel Kürsi’nin okunmasında, genellikle başlangıç olarak Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) çekilmez.

Besmele, İslam’da bir işe başlarken Allah’ın adını anmanın bir ifadesidir ve İslam ibadetlerinin ve dualarının birçoğunda başlangıç olarak kullanılır. Ancak Ayetel Kürsi, Kur’an’ın bir parçası olduğu için, bu ayeti okurken Besmele çekmek İslam’da geleneksel olarak yapılmasa da, yanlış veya yanlış sayılmaz.

Yani, Ayetel Kürsi’yi okurken Besmele çekmek ya da çekmemek kişisel tercihe bağlıdır ve farklı İslamî geleneklere veya mezheplere göre değişebilir. Önemli olan, Ayetel Kürsi’nin anlamını anlayarak ve saygıyla okumaktır.

Gece yatarken besmele çekilir mi?

Gece yatarken Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) çekmek İslam geleneğine göre tavsiye edilen bir uygulamadır. İslam’da her türlü işe başlarken Besmele çekmek Allah’ın adını anmanın bir ifadesi olarak kabul edilir ve bu adımın hayatın her anına entegre edilmesi öğütlenir.

Yatmadan önce Besmele çekmek, gece boyunca uyurken Allah’a sığınmayı, korunmayı ve O’nun adını anmayı ifade eder. Bu nedenle birçok Müslüman, gece yatmadan önce Besmele çekmeyi bir güzel adet olarak benimser.

Ancak unutmayın ki İslam’da Besmele çekmek zorunlu bir ibadet değildir, sadece tavsiye edilen bir uygulamadır. Yani, gece yatarken Besmele çekmek iyi bir uygulama olabilir, ancak kişisel tercihlere bağlıdır ve İslam’ın özünde zorunlu bir ibadet olarak kabul edilmez.

 

Yorum yapın