Bebeklerin Uyuması İçin Okunan 3 Farklı Dua

Bebeklerin Uyuması İçin Okunan Duaların Sözleri ve Okunma Adabı

Bebeklerin uyuması için okunan dualar aynı zamanda şifa duası hükmünde olup yüzyıllardır İslam dünyasında yaygın biçimde niyaz edilmektedir. Zira yeterli ve düzenli bir uyku çekmek sağlıklı yaşamanın önemli koşullarından biridir. İşte bu gerçekten hareketle büyük alimler bebeklerin uyuması için okunan duanın şifa duası olarak kabul edilmesi gerektiğini beyan etmişlerdir.

Bu yazımızda bebeklerin uyuması için okunan dua hakkında detaylı bilgiler vererek okurlarımızı bilgilendirmeye çalışacağız. Aktaracağımız bilgilerin hayırlara vesile olmasını temenni ederek maddelerimize geçiyoruz. İşte bebeklerin uyuması için okunan dualar hakkında bilinmesi gereken her şey

Bebeklerin uyuması için okunan duayı mümkün mertebe anne okumalıdır

Büyük alimler bebeklerin uyuması için duaya başvurulması halinde dua sözlerinin anne tarafından okunması gerektiğini belirtmişlerdir. Çünkü dua sözlerinin hem annenin hem de bebeğin üzerinde tesirli olduğunu ifade etmişlerdir. Bu tavsiyenin altında yatan sebep ise bebek ile annenin birbirinin psikolojisini etkilemesidir. Günümüzde bilim adamlarının da tespit ettiği gibi annenin morali bozuksa bebeğin de morali bozulmakta, bebek rahatsız olduğunda anne de kendisini kötü hissetmektedir. İşte bu gerçekten hareketle büyük alimler bebeklerin uyuması için duayı diğer aile fertlerinden ziyade annenin okumasını önermektedir.

Bebeklerin uyuması için okunan dua yazılı bir metinden de okunabilir mi?

Dualar genellikle müminler tarafından ezberlenerek okunmaktadır. Ancak duaların sözlerini ezberlemekte zorlanan müminlerin yazılı bir metinden faydalanarak dualarını okumalarında herhangi bir sakınca yoktur.

Bebeğini uyutmak isteyen bir anne dua sözlerini yazılı bir metinden okuyabilir. Dikkat edilmesi gereken husus ise dua sözlerinin ayet olduğunu bilmek ve duanın yazılı olduğu metni gelişigüzel ortalığa atmamaktır.

Bebeklerin uyuması için okunan duanın sözleri peş peşe 3 defa okunur

Dilek ve hacet dualarının sözleri 1 defa okunabileceği gibi peş peşe 3 defa da okunabilir. Kadim dua kitaplarında hangi duaların kaçar defa okunmasının daha makbul olacağı açıkça ifade edilmiştir. Sahih kaynaklara bakıldığında bebeklerin uyuması için okunan duanın sözlerinin 3 defa okunması gerektiği belirtilmektedir.

Bebeklerin uyuması için okunan dua abdestli biçimde mi okunmalıdır?

Bebeklerin uyuması için okunan dualar öncesinde abdest almak şart değildir. Kişinin gusül abdesti ihtiyacı olmadığı müddetçe bu duayı okumasında bir sakınca yoktur. Ancak boy abdesti alması gereken şahısların gusül abdesti almadan bu duayı okumaları doğru değildir. Çünkü duanın sözleri Kuran ayetlerine dayanmaktadır ve bu tarz dualar boy abdesti ihtiyacı olanlar tarafından okunmamalıdır.

Bebeklerin uyuması için dua okuyacak müminler her şeyden önce bebeğin uyumama sebebi tespit etmelidir

Bebeklerin uyumamasının pek çok sebebi olabilir. Sağlık sorunları bu sebepler içinde en yaygın görülenidir. Anne babaların bu konuda duyarlı olması ve bebeklerinin bir sağlık sorununun olup olmadığını tespit etmeleri büyük önem taşır.

Eğer çocuğun uyumaması bir sağlık sorunundan kaynaklanıyorsa öncelikli olarak tıbbi çarelere başvurulmalıdır. Çünkü çocuğun ağlaması bir sebep değildir, aksine çocuğun hissettiği bazı rahatsızlıkların sonucudur. Bu rahatsızlıkları ortadan kaldırmanın en etkili yolu ise doktor desteğine başvurmaktır.

Şayet bebeğin herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen bebek devamlı ağlıyorsa bu durumda duaların manevi gücüne başvurmak en isabetli tercih olacaktır.

Bebeklerin uyuması için okunan 3 farklı duanın sözleri ve Türkçe mealleri

İslam dünyasında bebeklerin uyuması için yaygın olarak okunan üç dua vardır. Bebeğini dua ile uyutmak isteyen anneler bu dualardan sadece bir tanesini okuyabilecekleri gibi üçünü peş peşe de okuyabilirler.

Dualar okunurken sadece ayeti kerimelerin Arapça halleri okunacaktır. Burada verilen Türkçe mealler ise bilgilendirme amaçlıdır.

Bebeklerin uyuması için okunan dualar sırasıyla şu ayeti kerimelerden oluşmaktadır:

 • Birinci dua: Nebe suresi 9. Ayet
 • İkinci dua: Furkan suresi 47. Ayet
 • Üçüncü dua: Enfal suresi 11. Ayet

Duaların sözleri ve mealleri şöyledir:

Bebeklerin uyuması için okunan birinci dua

Bismillahirrahmanirrahim

Ve ce’alna nevmekum subaten.

Duanın Türkçe meali

Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık. (Nebe-9)

Bebeklerin uyuması için okunan ikinci dua

Bismillahirrahmanirrahim

Ve hüvellezı ceale lekümül leyle libasev ven nevme sübatev ve cealen nehar nüşura

Duanın Türkçe meali

O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. (Furkân-47)

Bebeklerin uyuması için okunan üçüncü dua

Bismillahirrahmanirrahim

İz yüğaşşikümün nüase emenetem minhü ve yünessilü aleyküm mines semai mael li yütahhiraküm bihı ve yüzhibe anküm riczeş şeytani ve li yerbita ala kulubiküm ve yüsebbite bihil akdam

Duanın Türkçe meali

Hani (Allah) kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor; sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu. (Enfâl-11)

Büyük alimler duanın tesirini arttırmak maksadı ile dua eden kişinin Kuran-ı Kerim’den bazı ayetler okunmasını da tavsiye etmektedir. Bu hususta en yaygın biçimde okunan ayetler Beled suresinin ilk 20 ayetidir. Bu ayeti kerimeler yukarıdaki dualarla birlikte okunabileceği gibi tek başına dua hükmünde de okunabilir.

Beled suresinin ilk 20 ayetinin sözleri ve Türkçe mealleri şöyledir:

Beled suresinin ilk 20 ayeti kerimesinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

 1. La uksimü bilhazelbeledi.
 2. Ve ente hıllün bihazelbeledi.
 3. Ve validin ve ma velede.
 4. Lekad halaknel’insane fiy kebedin.
 5. Eyahsebü en len yakdire ‘aleyhi ehadün.
 6. Yekulü ehlektü malen lübeden.
 7. Eyahsebü en lem yerehu ehadün.
 8. Elem nec’al lehu ‘ayneyni.
 9. Ve lisanen ve şefeteyni.
 10. Ve hedeynahünnecdeyni.
 11. Felaktehamel’akabete.
 12. Ve ma edrake mel’akabetü.
 13. Fekkü rekabetin.
 14. Ev ıt’amün fiy yevmin ziy mesğabetin.
 15. Yetiymen za makrebetin.
 16. Ev miskiynen za metrebetin.
 17. Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.
 18. Ulaike ashabülmeymene
 19. Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş’emeti.
 20. Aleyhim narün mü’sadetün.

Beled suresinin ilk 20 ayeti kerimesinin Türkçe meali

 1. Andolsun bu beldeye
 2. Ki sen bu beldede oturmaktasın.
 3. Ve and olsun baba ve çocuğuna.
 4. Biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık.
 5. İnsan, kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor?
 6. Ben, yığın yığın mal yok ettim diyor.
 7. Kendisini bir gören olmadı mı sanıyor?
 8. Biz ona iki göz vermedik mi?
 9. Bir dil ve iki dudak?
 10. Ona iki yolu gösterdik.
 11. Fakat o, o sarp yokuşa göğüs veremedi.
 12. Bildin mi sen, o sarp yokuş nedir?
 13. Köle azat etmek,
 14. Veya salgın bir kıtlık gününde yemek yedirmektir,
 15. Yakınlığı olan bir yetime,
 16. Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula.
 17. Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.
 18. İşte bunlar, amel defterleri sağlarından verilenlerdir.
 19. Âyetlerimizi tanımayanlar ise, onlardır işte amel defterleri sollarından verilenler.
 20. Onların üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

 

Dilerseniz Rahatlama Duası ve Beladan Kurtulma Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz

Yorumlar 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir