Ayrılanların Barışması İçin Dua Sözleri Çok Etkili

Ayrılanların barışması için dua son derece etkili bir niyaz olup şu hususlarda okunmaktadır:

 • Birbirini seven fakat herhangi bir meseleden dolayı anlaşmazlık yaşayan insanların arasında yeniden sevgi yeşermesi için
 • Kan davası gibi ciddi anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak amacıyla
 • Karı koca arasındaki muhabbeti artırmak maksadıyla
 • Aile bireylerinin arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için
 • Helal dairesi içinde birbirini seven kadınlar ile erkeklerin arasındaki dargınlıkların bitmesini sağlamak için

Hızlı ve güçlü biçimde tesir gösteren ayrılanların barışması için dua Allah’ın güzel isimleri ile Kuran ayetlerine dayanır. Bu yönüyle sahih dualardan biridir ve her mümin tarafından ihtiyaç hasıl oldukça okunmalıdır.

Ayrılanların barışması için dua

Ayrılanların barışması için dua okunmadan önce yapılması gerekenler

Bu barışma duası kutsi sözlere dayandığı için dua öncesinde mutlak surette abdest alınmalıdır.

Kişi abdestini aldıktan sonra sessiz ve sakin bir yere geçerek duasını niyaz edecektir.

Ayrılanların barışması için dua okuyacak müminlerin dua edecekleri gün küçük de olsa bir miktar sadaka vermeleri duaya olan icabeti arttıracaktır. Zira sadaka vermek kaza-belayı defeder, malın bereketini artırır ve dua eden müminlerin dualarının kabulüne vesile olur.

Ayrılanların barışması için dua ancak “içten duygularla” okunursa icabet görür

Dilek ve hacet dualarının kabulünde en önemli husus kişinin tüm kalbiyle dua etmesidir. Samimi bir tarzda yüce Rabbine el açan kişinin inşallah elleri boş çevrilmeyecektir.

Kişi barışma duasını inanarak okumalı ve duanın kabulü konusunda tam bir teslimiyet içinde olmalıdır. Allah’a güvenip inanan ve samimi hislerle dua edip Rabbine teslim olan müminin yakarışı inşallah Arşı Âlâda karşılık bulacaktır.

Ayrılanların barışması için dua vekaleten de okunabilir

Dilek ve hacet dualarının bizzat kişi tarafından okunması tavsiye edilmektedir. Ancak barışma duası gibi birden fazla kişiyi ilgilendiren dualar başkası tarafından vekaleten de okunabilir. Yani kişinin anne babası, kardeşleri, evlatları veya yakın bir dostu da bu duayı okuyup kişinin mutlu olmasını dileyebilir.

Ancak ifade etmek gerekir ki kişinin bizzat yüce Allah’a yönelmesi ve dua ile halini arz etmesi çok daha isabetli olacaktır.

Ayrılanların barışması için dua

Barışma duasının makbul kabul edildiği zamanlar var mıdır?

Barışma duası günün her vakti olunabilir. Zira İslam’da kişinin Rabbine el açması belli bir zamana ve mekana bağlı değildir. Ancak duaların daha makbul kabul edildiği zamanlar da vardır.

Barışma duası için makbul kabul edilen zamanlar yatsı namazı sonralarıdır. Bu saatlerde okunacak barışma duaları inşallah kabule karin olacaktır.

Ayrılanların barışması için dua

Ayrılanların barışması için dua sözleri

Barışma duası Allah’ın güzel isimlerinden olan 4 esmaya ve 4 Kuran ayetine dayanır. Öncelikle esmanın başına “ya” ifadesi getirilerek nida edilir, ardından ilgili ayet okunur.

Ayrılanların barışması için dua sözlerinin teşkili şöyledir:

 • Besmeleyi şerif
 • Ya Selam esması + Yunus suresi 10. ayet
 • Ya Halim esması +  Hicr suresi 47. ayet
 • Ya Azim esması + Rad suresi 28. ayet
 • Ya Kadir esması +  Âl-i İmrân suresi 104. ayet

Buna göre barışma duasının tam ve orijinal sözleri şöyle olacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Selam,

Da’vahüm fıha sübhanekellahümme ve tehıyyetühüm fıha selam ve ahıru da’vahüm enil hamdü lillahi rabbil alemın

Ya Halim,

Ve neza’na ma fı sudurihim min ğıllin ıhvanen ala sürurim mütekabilın

Ya Azim,

Ellezıne amenu ve tatmeinü kulubühüm bi zikrillah e la bi zikrillahi tatmeinül kulub

Ya Kadir,

Velteküm minküm ümmetüy yed’une ilel hayri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münker ve ülaike hümül müflihun. (Amin)

Barışma duasını ezberlemekte güçlük çekenler yazılı bir metin üzerinden de dua sözlerini okuyabilirler. Ancak dua sözlerinin yazılı olduğu metni uluorta bırakmamak ve usulüne uygun muhafaza etmek gerekir.

Dua eden şahıs dua sözlerini peş peşe 3 defa okursa inşallah duanın tesiri artacaktır. Dilek dualarının sözlerini 3 defa art arda okumak Hz. Muhammed’in bizzat uyguladığı ve sahabelerin örnek aldığı bir davranıştır. Müminlerin de dilek dualarını bu tarzda okumaları isabetli olacaktır.

Ayrılanların barışması için dua

Ayrılanların barışması için dua sözlerinin Türkçe meali

El-Selâm: Kullarını emniyet ve güven içinde tutan, onlara rahmet ihsan eden demektir. Selam ifadesi İslami anlayışta “barış ve hoşgörü” manasında kullanılmaktadır.

El-Halîm: Yumuşak huyluluk sahibi manasındadır. Bu esmanın okunması hem karşıdaki kişinin hem de dua eden kişinin daha yumuşak huylu olmasına vesile olmaktadır.

El-Azîm: Sonsuz azametli, en büyük ve ulu olan demektir.

El-Kâdir: Gücü ve kudreti her şeye yeten anlamındadır.

Duada geçen ayetlerin Türkçe mealleri

 • Bunların oradaki duaları, “Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah’ım!”, aralarındaki esenlik dilekleri, “selâm”; dualarının sonu ise, “Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” sözleridir. (Yûnus suresi-10)
 • Biz, onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde, kardeşler olarak karşılıklı otururlar. (Hicr suresi-47)
 • Onlar, iman etmiş ve kalbleri Allah zikriyle yatışmış olanlardır. Evet, iyi bilin ki, kalbler Allah’ın zikri ile yatışır. (Ra’d suresi-28)
 • Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. (Âl-i İmrân-104)

Barışma duası okunurken sadece yukarıdaki orijinal Arapça sözler okunacaktır. Burada verilen Türkçe mealler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Ayrılanların barışması için dua

Ayrılanların barışması için dua ile ilgili 3 önemli not

Bu tesirli duayı okuyacak müminlerin şu üç hususa özellikle dikkat etmeleri büyük önem arz etmektedir:

 1. Ayrılanların barışması için dua sadece 1 gece okunabileceği gibi 7 gece peş peşe de okunabilir. Tavsiye edilen okuma şekli duaya cuma gecesi başlayıp perşembe gecesi bitirmek yani duayı bir hafta boyunca okumaktır.
 2. Bu duayı okuyan mümin, barışmak istediği kişi ile diyaloga girmek için karşı tarafın adım atmasını beklememeli, bizzat harekete geçmelidir. İnşallah duanın tesiri ile karşısındaki kişi kendisini çok hoşgörülü karşılayacaktır.
 3. Ayrılanların barışması için dua okunan günlerde gün içinde sıkça Ya Selam, Ya Halim, Ya Azim, Ya Kadir esmalarını okumak inşallah duanın icabetini artıracaktır. Bu esmalar dua içinde geçmektedir ve bazı kaynaklarda “zikir şeklinde okunan barışma duası” olarak da isimlendirilmektedir. Kişi bu esmaları okuduğu sırada barışmak istediği kişiyi gönlünden geçirerek niyette bulunmalıdır.

Eğer hayatınıza aşkı yeniden çekmek istiyorsanız ve aşk yaşamınızda kaliteli bir beraberlik muradınız varsa En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nda bulunan aşk ve muhabbet dualarını mutlaka okumalısınız.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek için tıklayınız

Şu yorumlar, neden bu kitabı okumanız gerektiğini en güzel şekilde gösteriyor:

Yorum yapın