Aşk Kapanı Duası 5 Etkili Niyaz

Aşk Kapanı Duası Müminlerin Yaşamında Hayırlara Vesile Olmaktadır

Dua okumak müminler için büyük bir nimettir. Zira dua eden kul, isteklerinin gerçekleşmesi için doğrudan doğruya Yüce Allah’a yönelmekte ve O’ndan yardım istemektedir.

Aşk kapanı duası da müminlerin yaşamında güzel gelişmelere vesile olan etkili niyazlardır. Bu duaların yüzü suyu hürmetine müminler sıkıntılarından kurtulur ve mutlu bir yaşama kavuşur.

Şimdiye kadar bize anlatılan yaşanmış hikayeler, aşk kapanı duası ile hayatını yeniden düzene sokan, kalbi ıstıraplarına son veren, aşkı yeniden yudumlayan, harika zevkler yaşayan ve haliyle hayata sıkı sıkıya yeniden sarılan müminlerin ibret dolu ve güzel kıssalarını anlatır. Siz de bu güzel deneyim ile mutluluk yolculuğuna çıkmayı hak ediyorsunuz.

Aşağıda 5 farklı aşk kapanı duasının sözlerine yer verilmiştir. Ayrıca duaların okunma adabı hakkında da önemli izahlar yapılmıştır. Sözleri verilen tüm dualar Kuran ayetlerine dayanan sahih niyazlardır ve gönül rahatlığı ile okunabilir. Ancak tüm duaların sözleri bitiminde yapılan açıklamalar, harfi harfine uygulanmalı ki hayırlı neticeler alınabilsin.

Kadın ile Erkek Arasında Muhabbetin Artmasına Vesile Olan Aşk Kapanı Duası

Evli kişilerin eşleri ile arasının düzelmesine vesile olur. Bu duayı okuyan kişinin evliliği huzur ve mutluluk ile geçer. Bekar kişiler için bu aşk kapanı duası “hayırlı kısmet bulma duası” hükmündedir.

Dua sözlerinin gece yatmadan önce 3 defa okunması tavsiye edilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun. (amin)

Duanın Türkçe Karşılığı

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir muhabbet ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. (Rum suresi 21. ayet)

Bu aşk kapanı duası, gece uyumadan önce 3 defa okunur, fakat okuma sırasında duanın Türkçe anlamı da düşünülür. Yani dua, orijinal dili olan Arapça şeklinde okunur, ama bu sırada manasına da iyice vakıf olmaya çalışılır.

Ayrıca bu aşk kapanı duası, bekâr olan kişilerde güzel bir etki meydana getirsin diye, duanın yeşil bir bitkiye (maydanoz, marul veya herhangi bir çiçeğe) okunması tavsiye edilir. Bu nedenle öncelikle, yanınıza alabileceğiniz, yani yanınızda taşımanızda sakınca olmayan bir yeşil bitki temin ederek işe başlayın, duayı da bu bitkiye okuyun. Bu bitki, yonca yaprağı da olabilir.

Evli olanlar, bu aşk kapanı duasını sadece okumakla da kifayet edebilir (yetinebilir) çünkü onların yeşil bir bitkiye dua sözlerini okuması, duanın gücünü arttırmak, ekstra bir güzelliğe vesile olmaz.

aşk kapanı duası

Sevdiği Kişinin Gözünde İtibarını Kaybedenlerin Okuması Tavsiye Edilen Aşk Kapanı Duası

Her sabah bu duayı okuyarak güne başlayan müminler, toplumda büyük bir itibar sahibi olacaklardır. Geçmişte yapılan hataların hoş görünmesini sağlayan ve insana toplum içinde hak ettiği saygınlığı kazandıran bir duadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab. (amin)

Duanın Türkçe Karşılığı

Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. (İnşirah suresinin tamamı)

İtibar kaybını izale eden (ortadan kaldıran) ve girilen her muhitte hürmet ve saygı ile karşılanmayı sağlayan bu dua, aynı zamanda sevgilisinin gözünde itibar kazanmayı isteyenlerin de başucu duası olmaya layıktır. Çünkü bu aşk kapanı duası, özellikle de bir bozuk paraya okunursa (bu para da cüzdan içinde taşınırsa) bu kişinin muhabbeti daim olur.

Bu duayı yapan kişi, sevdiğinin biricik aşkı, yegâne gözdesi, en değerli varlığı, emsalsiz sevgilisi haline gelir, öyle yüce bir itibar hissi oluşur ki, bu kişinin gönlündeki tüm sevgiler, sadece sevdiğinin aşkında birleşip bütünleşir.

Yalnız bu duayı yapacak olan kişiler, bir ateş karşısında bu ayetleri okumalıdır, bu sırada da ateşte meydana gelen değişimleri incelemelidir. Çünkü bu ayetlerin ateşte meydana getirdiği dalgalanmanın gücü, duanın kabulüne kesin ve keskin bir işaret değerini ihtiva eder.

aşk kapanı duası

Yalnız ve Çaresiz Olduğunu Zanneden Müminlere Okumaları Tavsiye Edilen Dua

Başlığa dikkat edilirse dua okuma ihtiyacı hisseden insanlar için “yalnız 17ve çaresiz” ifadesi yerine “yalnız ve çaresiz olduğunu zanneden” tabiri kullanılmıştır. Gerçekten de müminler hiçbir zaman yalnız ve çaresiz değillerdir. Onları her zaman koruyan ve onlara hayırlı kapılar açan yüce Rableri vardır. Zira Allah yardım edenlerin en hayırlısıdır.

Kişi daralıp sıkıldığını ve yalnız kaldığını hissettiği vakitlerde bu kısa duayı okursa inşallah hem ruhsal açıdan rahatlayacak hem de kendisine güzel bir yaşam ihsan edilecektir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla. (amin)

Duanın Türkçe karşılığı

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter. (Nisa suresi 132. ayet)

Aile Huzuru için Okunması Tavsiye Edilen Dua

Aile bireylerinin birbirlerine bakışını tamamen değiştiren bir duadır. Bu duayı okuyan kişiler, bütün ailevi sıkıntılarından kurtulur ve huzurlu bir yaşama kavuşur. Öyle ki tarihi kayıtlar bize göstermiştir ki büyü yapıldığı veya şiddetli nazar değdiği için birbirine düşman olan, adeta birbirinin kuyusunu kazan ve nihayet kanlı bıçaklı düşmanlar haline gelen aile fertleri bile, bu dua sayesinde yufka yürekli ve sevecen insanlara dönüşmüştür, birbirlerine gülden ağır söz sarf edemez hale gelmiştir.

Tabi ki bu dua sözleri, kocayı kendine bağlamak niyetine de hizmet eder, sevgilinin gönlüne girme amacını da yerine getirir, yeter ki samimi duyguların eşlik ettiği bir kalp ile yapılsın.

Dua sözlerinin her gece yatsı namazından sonra okunması ve dua sözlerinin peş peşe 7 defa tekrar edilmesi tavsiye edilir.

Bismillahirrahmanirrahim

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda. (amin)

Duanın Türkçe karşılığı

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir muhabbet koyacaktır. (Meryem suresi 96. ayet)

Her Konuda Okunabilecek Muazzam Etkili Aşk Kapanı Duası

Duha Suresi, büyük alimler tarafından en etkili aşk kapanı duası olarak kabul edilmektedir. Bu surenin sabah ve akşam birer kez okunması ile inşallah kişi murat ettiği muhabbetye kavuşacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis. (amin)

aşk kapanı duası

Peki Aşk Kapanı Duasının Tuttuğunun İşareti Nedir?

Suya karşı oluşan hassasiyet, aşk kapanı duasının en yaygın kabul belirtisi olarak bilinir, yani kendisinde muhabbet hasıl olması umulan kişide, suya karşı bir titizlik, bir hassasiyet ve farklılık oluşur. Bunu anlayabilmek için bu şahsın tavırlarını kontrol edin ya da sorma şansınız varsa son zamanlarda suyla ilgili belirgin bir düşünce veya duygu değişikliği yaşayıp yaşamadığını sorun.

Bu belirti neden önemlidir biliyor musunuz, çünkü bu belirti oluşmamışsa, duanız Allah indinde kabule karin görülmemiş, bu nedenle de tekrara ihtiyaç var demektir. Sözün tam da burasında, muhabbet dualarının her birini ayrı ayrı zamanlarda teker teker tatbik etmenin faydasını zikretmek gerekir. Çünkü her muhabbet duasının kendine has bir vasfı bulunur, hepsinin hasiyeti farklıdır, hepsi bir yaraya merhem olur. Bu yüzden hepsini ayrı ayrı uygulamak gerekir.

Sevilen kişinin ruh dünyasında hasıl olan iyi yönlü değişimler, arkadaşlarının onu daha sempatik bulması, daha cana yakın ve sevecen biri haline gelmesi, daha makul bir karaktere bürünmesi ve daha adil kararlar almaya başlaması da, o kişiye uygulanan muhabbet duasının sağlam işaretleri arasında sayılır. Bu nedenle bu izleri, belirtileri ve işaretleri de sıkı sıkıya gözlemleyin.

Eğer hayatınıza aşkı yeniden çekmek istiyorsanız ve aşk yaşamınızda kaliteli bir beraberlik muradınız varsa En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nda bulunan aşk ve muhabbet dualarını mutlaka okumalısınız.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek için tıklayınız

Şu yorumlar, neden bu kitabı okumanız gerektiğini en güzel şekilde gösteriyor:

Yorum yapın