Amentü Duası ile Alakalı Hayret Verici Bilgiler Öğreneceksiniz, Kaçırmayın!

Amentü Duası Nasıl Yapılır, Ne Gibi Etkilere Sahiptir, Tüm Detayları Öğrenin!

Bu yazımızda Cenab-ı Hakk’ın bir rahmet ve hikmet hazinesi olarak bizlere sunmuş olduğu en değerli dualardan biri olan amentü duası hususunda mutlaka ama mutlaka bilinmesi gereken en önemli ayrıntıları sunacağız, bununla birlikte amentü duasının nasıl yapılması gerektiğini de izah edip bu konuda yaşanan mucizevi olayları da sizinle paylaşacağız.

  • Bu nedenle yazıyı son derece dikkatli bir şekilde takip etmeli ve amentü duası ile alakalı bütün detayları inceleyerek bu mübarek duanın ne gibi hikmetlere sahip olduğunu öğrenerek hayat yolculuğunuza devam etmeye çalışmalısınız.

Çünkü amentü duası hem zenginliğe ulaşıp bolluk ve bereket içerisinde yaşamak için, hem aşk hayatında başarı sağlamak için, hem cesaret ve özgüven kazanmayı sağlamak için, hem de kişinin bütün sıkıntılarını geride bırakıp müthiş bir potansiyele sahip olabilmesi için uygulayabileceği müthiş bir duadır; işte aşağıda detayları bulabileceksiniz:

Amentü Duası Okunuşu:

Amentü billahi ve melâiketihi,
ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhıri
ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina’llâhi teâlâ
ve’l-ba’sü ba’de’l mevt.
Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

Amentü Duası Anlamı:

Ben Allâh-ü Te’âlâ’ya, meleklerine, kitaplarına,
peygamberlerine, âhiret gününe, kadere ; hayır ve şerrin
Allâh-ü Te’âlâ’nın yaratmasıyla olduğuna inandım.
Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki,
Allâh-ü Te’âlâ’dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet
ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun
kulu ve peygamberidir.

Amentü duasının nasıl okunması gerektiğini ve ardından da anlamını verdikten sonra, şunu ifade etmeliyiz ki başta Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam olmak üzere bütün İslam alimleri, bütün sahabeler ve bütün din büyükleri amentü duasının gece uyumadan önce okunmasının müthiş gelişmelere vesile olacağını ifade etmişlerdir.

  • Eğer amentü duası gece uyumadan önce 7 defa okunursa, kişi, içinde bulunduğu hayat meşgalesi içerisinde karşısına çıkmış olan ve ileride karşısına çıkabilecek olan bütün sıkıntılarını geride bırakacak, dünyanın en mutlu insanı haline gelip huzur ve saadete nail olacak, bununla birlikte müthiş ilerlemeler kaydedip hayatındaki her türlü muradına kavuşmanın mutluluğuna vasıl olacaktır.

Bu nedenle amentü duasını özellikle gece uyumadan evvel okumanızı tavsiye ederiz. Tabi duayı okurken ister sadece Arapça kısmını okuyun, isterseniz de Türkçe meali ile birlikte Arapça kısmını okuyun, bu durum sizin isteğinize bağlı; ama biz tavsiye olarak duayı Arapça okumakla birlikte Türkçe mealini de okumanızı tavsiye ederiz.

İlginizi Çekecek: Ümmü Sıbyan Duası 3 Okumada Muazzam Etkili Korunma Duası

Bu önemli ayrıntıların ardından, şimdi de amentü duasının gün içinde kaç defa okunmasının hangi sıkıntıya merhem olacağını ve hangi musibeti ortadan kaldırıp hangi meşru amaca hizmet edebileceğini aktarmaya çalışalım:

Amentü Duası, Gün İçinde Kaç Defa Yapılırsa Nelere Vesile Olur?

√ Amentü duası gün içerisinde toplamda 3 defa okunduğunda ve bu okumalar esnasında da bolluk ve bereket temenni edildiğinde, kişi Allah’ın izniyle bolluk ve berekete mazhar olup her türlü fakirlikten kurtularak hayatına ferahlık ve genişlik içerisinde devam etme faziletine ulaşır.

  • √ Yine amentü duası günde 9 defa okunması halinde ve bu durum 1 hafta boyunca devam ettirilmesi durumunda (yani bir hafta boyunca günde 9 defa olmak üzere toplamda 63 defa okunursa) bu dua sayesinde kişi aşk hayatının bambaşka bir boyuta taşındığını fark edecek ve çevresindeki insanların kendisine tatlılık ve muhabbet ile yaklaştıklarına şahit olacaktır.

√ Amentü duası günde 1 defa okunursa ve bu okuma sabah uyanır uyanmaz gerçekleştirilirse, kişinin aşmakta ve halletmekte zorlandığı her türlü sıkıntısı yok olacak ve o günün akşamına kadar kendisine hiçbir kötü enerji dokunamayacak, yani bütün kötü enerjilerden ve bütün tılsımlı olaylardan muhafaza olacaktır.

  • √ Evet, İslam alimlerinin bize aktarmış olduğu bu bilgiler, tarihin eski dönemlerinden beri kullanılan bilgilerdir; amentü duasının ne kadar mucizevi bir etkiye sahip olduğunu aktarması bakımından son derece değerlidir.

Şimdi de bu mübarek duanın farklı detayları üzerinde durup konunun ne gibi faziletler taşıdığını gözler önüne sermeye çalışalım:

Amentü Duası, Duha Suresi ile Birlikte Okununca Bir Bolluk Uygulaması Olur

Evet, her kim ki amentü duasını Duha Suresi ile birlikte okursa ve bu okuma esnasında da Cenab-ı Hakk’ın kendisine merhametiyle muamele buyuracağını aklında tutarsa ve niyetinde de fakirlikten kurtulup bolluk ve berekete mazhar olmak niyeti yer edinirse, bu kişi, Allah’ın merhametine layık bir kul haline gelecek ve Allah’ın izniyle içindeki bütün fakirlik tamamen ortadan kalkıp tam manası ile zenginliğe ve bolluğa kavuşup hayatında müthiş ilerlemeler kaydetmeye başlayacaktır.

  • Evet, amentü duası Duha Suresi ile birlikte okunduğunda adeta bir iksir-i azam haline gelecek ve sizi içinde bulunduğunuz borçlu durumdan kurtarıp tam anlamıyla ferahlamanıza ve maddi darboğazdan kurtulmanıza vesile olacak.

Bunun için gece uyumadan önce amentü duasını 7 defa okumalı ve ardından da Duha Suresi’ni 1 defa okuyup Cenab-ı Hakk’ın merhametini ve şefkatini düşünerek uyumaya çalışmalısınız. Bunu bir hafta boyunca devam ettirmeniz halinde sıkıntılarınızdan kurtulduğunuzu, rızkınızın arttığını ve hane gelirinin müthiş derecede katlanarak arttığını fark edeceksiniz inşallah.

Tabi amentü duası aynı zamanda bir zırh görevi görmektedir ve kişinin her türlü musibetten uzak durması için, her türlü bela ve sıkıntıdan arınması ve muhafaza olması için de okunabilecek bir duadır, şöyle ki:

Peygamber Efendimiz Amentü Duasının Bir Zırh Gibi Olduğunu Buyurur

Peygamber Efendimiz döneminde bir kişi, sürekli bir şekilde belaya maruz kalmakta, özellikle de o dönemin Yahudi kadınları tarafından kendisine büyü yapıldığı için daima musibet ve sıkıntı içerisinde kalmaktadır.

  • Bunu fark eden Peygamber Efendimiz, o kişiye amentü duasını günde 9 defa okumasını tavsiye eder ve bunu sürekli yapması halinde içinde bulunduğu bütün sıkıntıların bertaraf edileceğini ve Allah’ın izniyle kendisine artık herhangi bir bela ve musibetin isabet edemeyeceğini bildirir.

Bunun üzerine bu kişi amentü duasını günde 9 defa okumaya başlar ve niyetinde de Cenab-ı Hakk’ın merhametinin kendisine yar ve yardımcı olması düşüncesini benimser; bunun üzerine, İslam alimlerinin anlattığına göre o kişi her türlü sıkıntıdan ve musibetten uzak bir hayat yaşamaya mazhar olur.

  • Kendisine yapılan büyü tamamen ortadan kalkar ve ilerleyen dönemlerde de dünyanın en bahtiyar insanı olarak hayatına devam eder, çünkü amentü duasının çelikten zırhına bürünmüş ve her türlü musibetten emin olmanın bahtiyarlığını yaşamıştır.

Biz de bize aktarılan bu örnek olaydan hareketle amentü duasının ne kadar faziletli olabileceğini hesaba katarak bu duaya iltica etmeli ve Cenâb-ı Hakk’ın bize merhamet ettiğini bilerek hayatımıza devam etmeliyiz. Bunu yaparken de amentü duasını daima aklımızda tutmalı ve her fırsatta telaffuz ederek Allah’ın merhametine sığınma şerefine ulaşmalıyız.

Amentü Duası Her Müminin En Güçlü Silahıdır, Tüm Kötülükleri Bertaraf Eder

Gördüğünüz gibi bu mübarek dua, insanları her türlü fazilete taşıyabilecek müthiş bir potansiyele sahip olduğu için, aslında her müminin elinin altında bulunan mucizevi bir silahtır; fakat maalesef birçok insan bu değerli hazinenin farkında olmadığı için hayatına anlamsız bir şekilde devam etmektedir.

  • Oysaki İslam alimleri amentü duasının her müminin en güçlü silahı olduğunu ifade etmişler ve bu silahın doğru şekilde kullanılması halinde kişinin her türlü muradına en güzel şekilde ulaşabileceğinin de altını çizmişlerdir.

Bu değerli duanın detaylarını sunduktan sonra, şimdi de bir başka tavsiye ile yazımızı burada noktalayalım:

Amentü Duası ve Kenzül Dua Kitabı Önerisi

İçerisinde amentü duası gibi yüzlerce mucizevi dua barındıran ve okuyan insanların hayata yepyeni bir bakış açısıyla bakmalarına vesile olan Kenzül Dua Kitabı, birçok kişinin hayat yolculuğunda mucizevi değişimler yaşamasına vesile olmuş ve kişinin hayatına gerçek anlamda anlam kazandırmış müthiş bir eserdir.

Bu eseri okuyup incelediğinizde ve özellikle de okuyucu yorumlarına baktığınızda, ne demek istediğimizi çok daha açık ve net bir şekilde anlayacak ve bize kesinlikle hak vereceksiniz. Bunun için bazı okuyucu yorumlarını ve kitabın indirme linkini aşağıya alıyoruz:

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın ne kadar mucizevi özelliklere sahip olduğunu ortaya koyan birbirinden tuhaf ve mucizevi okuyucu yorumları! Bu yorumlar herkesi hayrete sürüklediği gibi eminiz ki sizi de hayrete düşürecek. Artık muazzam ve mucizevi bir şekilde hayatınızı değiştirebileceksiniz. Allah'a güvenin ve bu fırsatı mutlaka değerlendirin.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Bu yorumlar gibi daha yüzlerce yorum var.

Eğer dualarla alakalı daha detaylı bilgiler edinip hayatınızı daha anlamlı bir hale getirmek isterseniz, sitede bulunan farklı dua yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.

Mesela şu yazımızı da okumalısınız: Depresyondan Kurtulmak için Dua Arayanlar Mutlaka Okumalı, Müthiş!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir