Amenerresulu Duası Akıl Almaz Faziletlere Sahiptir

Amenerresulu Duası Nasıl Okunur, Faziletleri Nedir?

Amenerresulu duası ile alakalı bilgiler vermeye başlamadan evvel, bu muazzam duaya sığınan milyonlarca insanın ne tatlı hayatlar yaşadıklarını hatırlatmak ve genellikle insanların bu duaya müracaat ettikten kısa süre sonra bir nur ve ışık kaynağı içinde bulunduklarını beyan etmek isteriz; bu dua konusunda Hazreti Muhammed (sav) de daima tavsiye ve emir buyurarak insanları teşvik etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’in ikinci suresi olan Bakara Suresi, en uzun suredir. Toplam 286 adet farklı ayetin bulunduğu sure, Ayet’el Kursi gibi, çokça bilinen ve sürekli olarak okunan bir sureyi de içerir.

  • Amenerresulu duası da Ayete’l-Kürsi gibi yine Bakara Suresinde geçen ve surenin son iki ayetini oluşturan özel bir duadır.

Amenerresulu Duasının Fazileti

Zikir ve ibadet yerine geçeceğine inanılan dua, Allahu Teala’nın (c.c.) izni ve inayetiyle son derece etkili ve güçlüdür. Şeytanın şerrinden ve insanı bulabilecek muhtemel tehlikelere karşı okunması tavsiye edilen, özel ve mukaddes bir duadır.

  • Halkımız tarafından da çoğunluk kimseler arasında bilinen, yola çıkmadan evvel, eve girişlerde ve önemli işlerin öncesi ile sonrasında okumanın daha faziletli olacağı da söylenebilir.

Amener Resulu Duası Tefsiri

Sure başında zikredilen esaslar arasında, mümin ve iyi kullar tanımlaması yapılırken, bu insanların Kur’an’a ve önceki Kutsal Kitaplara iman ettikleri, namazlarını dosdoğru kılarak, zekatlarını da tastamam verdikleri belirtilmiştir. Bu güzel işleri ve kalbi inançları sayesinde, Allah’ın (c.c) izni ile bu kimselerin dünya ve ukba saadetine kavuştukları (ve kavuşacakları) belirtildi.

  • Sure ile nankörlüğün çirkinliği vurgulanarak, nimete karşı şükrün önemine de büyük oranda vurgu yapılmıştır. Bakara Suresinin son ayetleri olan Amenerresulu duası, ilk Müslümanlık şerefine nail olan inanlara hitaben onların yerinin ve hak katındaki karşılıklarının ne olduğunu belirterek, bu çizgide yaşamına yön veren Müslümanlar için müjde de bir anlamda verilmiştir. Böylece kul ve Rab ilişkisi arasındaki ince ve hassas bir çizgide tüm insanlığa anlatılmak ve aktarılmak istenmiştir.

Amenerresulu Duası Nasıl Okunur?

“Amenerrasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn, kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih, lâ nüferrigu beyne ehadin min rusulih, ve gâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr. Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vüs’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min gablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih, va’fu annâ, vağfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel gavmil kâfirîn.”

Amenerresulu Duası ve Müjde

İnanan müminlerin inançlarının tasdik ve kabul oluşu, hiç şüphesiz müminler için büyük bir sevinç kaynağı ve saadet anahtarıdır.

İman ve itaat çerçevesinde gelişen kulluk bilinci ve teslimiyet inancı, kimi zaman iniş çıkışlar ve kusurlar içerse de, Allahu Teâlâ (c.c.) tarafından iyi niyetli ve teslim olmuş kullara ait günahların bağışlanabileceği müjdesi de bir anlamda verilmiştir.

Amenerresulu Duası ve Sorumluluk Esası

Sure ile İslamiyet dininin asıl çıkış noktası ve dayanak noktasının kolaylık olduğuna vurgu yapılmıştır. Nitekim İslamiyet inancında, kolaylaştırın, zorlaştırmayın hükmü esas alınır.

  • Amenerresulu duası içeriğinde de Yüce Rahman’ın kullarına, onların karşılayabileceklerinden daha fazla yük yüklemeyecek olduğu müjdesi de mümin yüreklerle paylaşılmıştır.

Surenin iki farklı ayetleri adeta birbirini tam anlamıyla anlama ve içerik noktasında Allah’ın(c.c.) izni ile tamamlar.

Bu durumda, İslam ümmeti için Amenerresulu duası, levha haline getirilip duvarları şereflendirirken bir yandan da dillerde ve yüreklerde sürekli olarak tekrarlanmaya devam etmiştir.

İlgili Yazı: Dilek Tesbihi

Amenerresulu Duası Nasıl Okunmalıdır?

Mümin yüreklere bir merhamet ilacı ve sakinleşme aracı olan özel dua olan Amenerresulu duası, özellikle darda ve zorda kalmış müminler için sarılacak bir kapı ve liman olmuştur. Geçmişten günümüze özellikle yatsı namazlarından sonra okunuşu yapılmakta ve cemaate güzel bir tilavet sergilenmektedir.

  • Duanın okunuşu için Besmele ile başlangıç yapılmalıdır. Kur’an-ı Kerim’in yüce ayetlerinden bir kısım olduğu için besmele çekerek başlanması icap eder.

Diğer taraftan Allah (c.c.) kelamı ile dua etmenin eşsiz manevi zenginliği yüreklerde hissedilmelidir. Bu sayede duanın anlam ve öneminin kavranması da söz konusu olacaktır.

Amenerresulu Duası Ezberleme Taktiği

Duanın ezberlenmesi ve hafızada bulunarak sürekli tekrar edilmesi, müminler için büyük bir hazine değerindedir. Ezberi kolaylaştıran ve akılda kalıcılığı artıran belli başlı yöntemler söz konusudur.

  • Bunların içinde en önemli ve kolay olanları ise, sesli kayıtların yavaş ve çoklu tekrar şeklinde dinlenmesidir. Zamana yayarak yapılan bu öğrenme taktiği başarılı sonuçlar verebilir.

Yatmadan hemen önce, sürekli okuma ve parça parça sürekli tekrarlar da yine öğrenme sürecine büyük katkı sunabilir.

Bu videoyu de dinlemek isteyebilirsiniz:

Şu dua tavsiyemizi de mutlaka inceleyin:

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

Yorum yapın