Allah’ın geri çevirmediği dilek duası mucizevi niyaz

Dileklerini ve isteklerini dua ve niyaz vasıtasıyla Alemlerin Rabb’i olan Allah’tan dilemek ve istemek, her kulun hakkıdır; fakat maalesef insanımız bu konuda çok bilinçli olmadığı için ve Allah’ın geri çevirmediği dilek duası hususunda farkındalık seviyesi düşük düzeylerde olduğu için, çoğu zaman yanlış hareketler içerisine girip yanlış tavırlar ve tutumlar takınmaktadır.

Oysaki dilek duası ile hayatında istediği hemen hemen her şeyi gerçekleştiren insanların başından geçen olaylar, bize birer ibret dersi olarak anlatılmıştır ve bundan sonra da anlatılacaktır.

Dolayısı ile Allah’ın geri çevirmediği dilek duası ile siz de hayatınızda kötü gittiğini düşündüğünüz hemen hemen her şeyi değiştirebilir ve hayatınıza anlam katarak daha güzel bir ömür yaşayabilirsiniz. Şimdi “Dilek duası nasıl yapılmalıdır ve yapıldığında hangi hususlara dikkat edilmelidir?” konusuna eğilelim ve konunun ayrıntılarını mercek altına alıp siz değerli okurlarımıza dilek duası nasıl yapılır hususunda yardımcı olmaya çalışalım.

Allah’ın geri çevirmediği dilek duası için makbul kabul edilen zamanlar var mıdır?

Dilek duası günün her vakti okunabilir. Ancak büyük alimler bu duanın yatsı namazından sonra okunmasının daha makbul olduğu yönünde beyanlarda bulunmuşlardır.

Duanın okunma sayısı nedir?

Dilek duası bir oturuşta 3 defa okunan dualardan biridir. Yani kişi dua sözlerini peş peşe 3 defa okuyacaktır. Dilek dualarının bu sayıda okunması ta Asrı Saadet döneminden beri yapılan bir uygulamadır ve pek çok hayra vesile olmaktadır.

Dilek duası öncesinde abdest alınması gerekir mi?

Dilek duası esmalara ve Kuran ayetlerine dayanan bir dua olduğu için mutlaka abdestli şekilde niyaz edilmesi gerekir.

Duaya kaç gün boyunca devam etmeliyim?

Allah’ın geri çevirmediği dilek duası 7 gün boyunca okunmalıdır. Haftanın herhangi bir günü duaya başlanacak ve 7 gün boyunca duaya devam edilecektir. Genel kaide duaya cuma gecesi başlamak ve duayı perşembe gecesi bitirmek yönündedir.

Allah’ın geri çevirmediği dilek duası okunan günlerde sadaka vermek zorunlu mudur?

Dilek duasının okunduğu günlerde sadaka vermek duanın faziletini arttırır. Zira sadaka vermek rahmet kapılarının açılmasına vesile olur. Dilek duası öncesinde sadaka vermek zorunlu değildir. Ancak sadaka vererek ihtiyaç sahiplerini sevindiren kişinin de yüce Allah tarafından duasına cevap verilerek sevindirileceğini de bilmek gerekir.

Dilek duasının niyeti nasıl yapılır?

Kişi hangi konuda dua edecekse birkaç kelime ile duaya niyet ederse çok faydalı olacaktır. Ancak müminler sadece niyetini içinden geçirerek de duasına başlayabilirler. Zira yüce Allah açıkça söyleneni de herkesten gizleneni de bilir. O, hem Zahir’dir hem de Batın’dır.

Dilek duasının icabetini arttırmak için neler yapılmalıdır?

Allah’ın geri çevirmediği dilek duası okuyan kişiler duaya olan icabeti arttırmak yani duanın kabulünü kolaylaştırmak için dua ettikleri günlerde küçük de olsa bir miktar sadaka vermeye gayret etmelidir. Ayrıca dua bittikten sonra Kuran’dan birkaç sure okumak da faydalı olacaktır.

Dilek dualarında duanın kabulünde en önemli hususun içten duygularla dua etmek olduğu asla unutulmamalıdır. Çünkü kişinin tüm kalbiyle yaptığı duaların çok daha tesirli olduğu tüm kaynaklarda beyan edilmiştir.

Allah’ın geri çevirmediği dilek duası vekaleten de okunabilir mi?

Dilek duaları hayır dileme dualarıdır. Bu itibarla kişinin bir yakını tarafından yani vekaleten de okunabilir. Ancak dilek dualarını kişinin bizzat kendisi tarafından okunmasının çok daha makbul olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Dilek duası tesirini ne kadar sürede gösterir?

Dilek duasının kabulü konusunda net bir tarih belirtmek doğru değildir. Çünkü duaların kabulü konusunda tek yetkili mercii yüce Allah’tır. O’nun dualara cevap verip vermeyeceğini veya ne zaman duaya icabet edeceğini aciz kullar önceden bilemez. Zira her tülü gayb bilgileri sadece O’nun katındadır. O dilerse kişi muradlarına kavuşur, O dilemezse kişinin yapabileceği hiçbir şey yoktur.

İşte bu gerçeğin farkında olmak ve duanın kabulü konusunda tamamen yüce Allah’ın rahmetine teslim olmak büyük önem arz etmektedir. Ancak dilek duasını okuyup tecrübe eden müminlerin duanın kısa sürece kabul gördüğüne dair sayısız beyanını da ifade etmek yerinde olacaktır.

Allah’ın geri çevirmediği dilek duası sözleri nelerdir?

Dilek duası 7 esmadan sonra 7 Kuran ayetinin okunması ile icra edilmektedir. Daha sonra bir defa yasini şerif okunmaktadır. Yasinden sonra ise Türkçe dua sözleri vardır. Duanın tam olarak sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Rahman

Ya Rahim

Ya Kayyum

Ya Azim

Ya Cami

Ya Vedud

Ya Mucib

Alimül ğaybi vaş şehadetil kebırul müteal

Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın.

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te’huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’ vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym.

Halekassemavati vel’arda bilhakkı ve savverekum feahsene suverekum ve ileyhilmasıyru.

Ellezı ahsene külle şey’in halekahu ve bedee halkal insani min tıyn.

Fe atahümüllahü sevabed dünya ve husne sevabil ahırah  vallahü yühıbbül muhsinın. (amin)

Bu dua sözlerinden sonra 1 defa yasini şerif okunur. Yasinden sonra şu sözlerle duaya devam edilir:

  • “İlahi, evren içerisinde bulunan her bir varlığı teker teker özel bir şekilde yaratıp onlara fazileti ve hikmeti yaşayabilecekleri bir kalp armağan eden, akıl dolu bir beyin bahşeden ve bütün organlarla donatıp hiçbir şekilde ihmal etmeyen kudretinin ve sonsuzluğunun hatırı için, kalbimdeki dilek ve istek maksadıyla Allah’ın geri çevirmediği dilek duası yaparak senden ihtiyaçlarımı gidermeni ve bana merhametini yoldaş eylemeni temenni ediyorum. Biliyorum ki sen alemlerin yaratıcısı ve düzenleyicisi olarak insanı eşrefi mahlukat şeklinde yaratıp ona her türlü nimetini ve her türlü güzelliğini tattırdın ve bundan sonra da tattıracaksın. İlahi, gönderdiğin Kur’an-ı Kerim’in yüzü suyu hürmeti için, onun kalbi hükmünde olan Yasin Suresi’nin hakkı için, Yasin Suresi’nin yönlendirmeleriyle ve direktifleri ile hareket eden bahtiyar kullarının hakkı için, bana dilek duasının kabulünü gösterip beni de dalalet sapkınlarının yolundan uzak eyle ve hidayet içerisinde bir ömür yaşamama vesile ol, amin.”

Dua sözleri okunduktan sonra acele etmeden bir müddet tefekkür etmek ve duanın kabul göreceğine inanarak dileğini arz etmek büyük önem taşımaktadır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

Yorum yapın