Allah’ın 99 İsmi ile Siz de Mucizelere Tanık Olacaksınız!

Allah’ın 99 İsmi ve Her İsmin Mucizevi Özellikleri, Herkes Şaşıracak!

Bu yazımızda esmaül hüsna olarak da bilinen Allah’ın 99 ismi hakkında oldukça detaylı bilgiler aktaracağız, bunu yaparken de ilk etapta Cenab-ı Hakk’ın 99 isminin anlamını verip ardından da kaç defa okunması halinde hangi hastalığa şifa ve hangi sıkıntıya deva olabileceği konusunu da aydınlatmaya çalışacağız.

Yani Allah’ın 99 ismi adlı bu yazıda Cenab-ı Hakk’ın esmaül hüsnasından hareketle hangi mucizelere tanık olabileceğinizi tamamen öğrenmiş olacaksınız ve bu isimlerin mucizesine gerçekten sizler de şahit olacaksınız.

Bu nedenle Allah’ın 99 ismi adlı bu yazımızı dikkatli bir şekilde okumalı ve bu esmaül hüsnanın faziletlerini derinden derine kavrayıp anlamaya çalışmalısınız, çünkü içinde bulunduğumuz durum dahil her türlü durumu giderebilecek ve her türlü musibeti kaldırabilecek, bununla birlikte her türlü fazilete ve mucizeye şahit olmanıza vesile olacak esmalar ile karşılaşacaksınız.

Allah’ın 99 İsmi, İlk On İsmin Mucizesini Dikkatlice Okuyun!

1- Allah (C.C.): “Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı.”

Allah’ın 99 isminden birisi olan Allah esmasını günde 7 defa içtenlik içerisinde okuyan bir mümin, her türlü kötülükten muhafaza olunur ve her türlü musibetin def edildiğine şahit olarak mutluluk ve huzur içerisinde yaşamını sürdürür inşallah. Bununla birlikte bu esmaül hüsnayı günde 7 defa okuyan kişi, her türlü meşru muradına kavuşmanın huzurunu da yaşar.

2- Er-Rahmân: “Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.”

Allah’ın 99 isminden bir diğeri olan Rahmân ismi, herhangi bir kişinin sabah kalkar kalkmaz 11 defa okuması halinde o kişinin rahmete ve merhamete kavuşmasına ve hayatı boyunca kendisini huzurlu hissetmesine vesile olur.

Rahmân ismini sabah uyandıktan hemen sonra 11 defa okuyan ve bunu adet haline getirip sürekli bir şekilde yapan kişi huzur ve mutluluğun kalbine taht kurduğuna şahit olacaktır.

3- Er-Rahîm: “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.”

Cenab-ı Hakk’ın esmaül hüsnasından bir diğeri olan Rahîm ismi, besmele-i şerif içerisinde geçen diğer isimlerden biridir ve gece uyumadan önce bu esmaül hüsnayı 77 defa derinden derine düşünerek (yani anlamını düşünerek) okuyan bir kişinin hayatının aşkına kavuşup onun aşkını kendisine celb edebileceği bildirilmiştir.

4- El-Melik: “Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.”

Bu esma, Cenab-ı Hakk’ın bütün kainatı kendi kudretiyle yarattığını ortaya koyan müthiş bir esmadır ve bu esmayı özellikle sabah namazından sonra 9 defa içtenlikle okuyan bir kişi, rızık ve bereket konusunda müthiş gelişmeler yaşayacak, bununla birlikte her türlü maddiyatın kendisine akıp geldiğine şahit olacaktır inşallah.

Bu esmalardan bahsederken vermiş olduğumuz sayılar, İslami kaynaklardan alınmıştır ve bu durumların yaşanabilmesi için kişinin bunu adet haline getirmesi gerekmektedir, yani her gün yapması şarttır.

5- El-Kuddûs: “Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan.”

Bu esmayı öğle namazından sonra 7 defa okuyan bir kişi, hayatındaki bütün kötülüklerin temizlendiğine, Cenab-ı Hakk’ın kutsal merhametinin kendisine yar ve yardımcı olduğuna ve bununla birlikte hayatının düzene girdiğine şahit olacak, aynı zamanda kendisi sevilen ve sayılan itibarlı bir şahıs haline gelecektir inşallah.

6- Es-Selâm: “Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.”

Selâm esması Cenab-ı Hakk’ın 99 isminden biri olan ve İslamiyet kelimesinin de kaynağı olan muazzam bir esmadır ve bu esmanın günde 99 defa okunması halinde kişinin her türlü meşru muradının gerçekleşeceği ve bu şahsın hayatı boyunca mutluluk içerisinde yaşayacağı ifade edilir. Tabii esmaları okurken anlamlarını da düşünmek çok önemlidir.

7- El-Mü’min: “Güven veren, emin kılan, koruyan.”

Cenab-ı Hakk’ın esmaül hüsnasından biri olan bu isim, günde 7 defa değişik zamanlarda okunursa ve bu esnada da kişi Allah’a tam bir teslimiyet içerisinde olursa, bu kişinin kalbine muazzam bir sevgi ve muhabbet verilecek ve bu kişi istediği kişinin sevgisini ve muhabbetini elde edebilecek bir fazilete ulaşacaktır inşallah.

8- El-Müheymin: “Her şeyi görüp gözeten.”

Darda kalan ve herhangi bir yol bulmakta zorlanan herhangi bir kişi bu esmayı içtenlikle 77 defa okursa, mucizelere şahit olacak ve içinde bulunduğu sıkıntının bir an önce ortadan kalktığını fark edecektir. Bu esmaül hüsna, darda kalanların iltica ettiği en mühim isimlerden biri olarak bilinmektedir.

9- El-Azîz: “İzzet sahibi, her şeye galip olan.”

Kişinin itibar ve değer kazanması maksadıyla okuyabileceği bu değerli isim, Cenab-ı Hakk’ın izzet ve celalini anlatması bakımından oldukça manidardır ve bir insan da bu esmayı sabah uyandıktan hemen sonra 23 defa okursa o kişi çevresinde sevilen ve sayılan, itibar gören bir konuma yükselecektir inşallah.

10- El-Cebbâr: “Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran.”

Yine Cenab-ı Hakk’ın izzet ve azametini anlatan bu esma, her mümin için oldukça önemli bir dayanak noktası ve son derece mühim bir sığınak olarak bilinmektedir. Bu anlamda her insan bu esmayı gece uyumadan önce 3 defa okuyup anlamını düşünürse, o kişinin bütün faziletlere ulaşacağı ve bütün kötülüklerden kurtulacağı bildirilmiştir.

İlginizi Çekecek: Nasıl Dua Edilir, Büyük Alimlerden 15 Önemli Tavsiye

Allah’ın 99 İsmi, 11 ila 20. İsimlerin Mucizesi

11- El-Mütekebbir: “Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.”

Herhangi bir kişi düşmanlarından rahatsızsa ve bu düşmanların şerrinden kendisini korumak isterse bu esmayı gün içerisinde 7 defa okumayı adet haline getirmeli ve kendisini hor gören kişilerin şerrinden bu şekilde emin olmaya çalışmalıdır.

12- El-Hâlık: “Yaratan, yoktan var eden.”

Her şeyi yoktan var eden ve yaratan anlamına gelen bu esmayı günde 71 defa okuyan ve anlamını da derinden derine düşünen bir kişi, Allah’ın izniyle maddi anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamayacak, borçlarını en kısa zamanda eda edebilecek ve Cenâb-ı Hakk’ın zenginliğine kavuşarak mutlu bir hayat sürdürecektir.

13- El-Bâri: “Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.”

Bir kişi içine düştüğü herhangi bir musibeti ortadan kaldırmak ve Cenab-ı Hakk’ın merhametini tam manası ile elde edebilmek için bu esmayı günde 7 defa okumalı ve bu sayede içinde bulunduğu durumu düzelterek problemlerini geride bıraktığına şahit olmalıdır.

14- El-Musavvir: ”Varlıklara şekil veren.”

Bir kişi başka insanlara şirin görünmek ve onların nazarında itibar kazanıp güzel bir konuma yükselmek, onların izzet ve ikramına mazhar olmak ve kendi güzelliğini de artırmak istiyorsa, bu esmanın hakikatine varmalı ve Cenab-ı Hakk’ın 99 isminden biri olan bu esma ile hemhal olmaya çalışmalıdır; yani bu değerli ismi günde 27 defa okumaya gayret göstermelidir.

15- El-Gaffâr: “Günahları örten ve çok mağfiret eden.”

Kişinin sabah uyandıktan hemen sonra 9 defa bu esmayı okuması halinde Cenab-ı Hak, meleklerini görevlendirir ve o kişinin bütün günahlarının silinip bertaraf edilmesine vesile olur.

16- El-Kahhâr: “Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.”

Eğer sizi rahatsız eden bir hastalık varsa ve bu hastalık özellikle de psikolojik bir rahatsızlıksa, bu psikolojik rahatsızlıktan en kısa sürede kurtulabilmek için bu esmayı uyumadan evvel 27 defa okumanız gerekmektedir, bu şekilde dertlerinizin bitip tükendiğine şahit olacak ve mutluluğu yakalayacaksınız inşallah.

17- El-Vehhâb: “Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden.”

Arkadaşları ile iyi bir şekilde geçinmek ve dostlarının şefkatini kazanıp onlar ile muhteşem ilişkiler yaşamak ve iletişim becerilerini artırmak isteyen bir kişi, bu esmaül hüsnayı ikindi namazından sonra 77 defa okumalı ve bu şekilde mucizeye şahit olmalıdır.

18- Er-Rezzâk: “Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.”

Her gece bu esmayı 3 defa okuyup ardından da 1 defa Duha Suresi’ni okuyan ve bunu adet haline getiren bir kişi, rızık anlamında hiçbir problem yaşamayacak ve içinde bulunduğu darboğazın tamamen ortadan kalktığına şahit olarak mutlulukların ve faziletlerin kucağına düşecektir inşallah.

19- El-Fettâh: “Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.”

Herhangi bir amacına ulaşmak ve herhangi bir sıkıntısını gidermek isteyen bir kişi, bu esmanın faziletine iltica etmeli ve fırsat buldukça bu değerli esmayı okuyup içinin ferahladığına ve Cenab-ı Hakk’ın demir kapıyı kapatıp altın kapıyı güzellik ile açtığına şahit olmalıdır.

20- El-Alîm: “Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen.”

Bu esma, kişinin herhangi bir sohbet ve herhangi bir muhabbet esnasında faziletini arttıran, ona itibarlı bir konum yükleyen ve o kişinin muhteşem bir potansiyele sahip olmasına vesile olan oldukça değerli bir esmadır. Kişi, bu ismi fırsat buldukça okumalı ve insanlar nazarındaki itibarının arttığına şahit olmalıdır.

Allah’ın 99 İsmi, Mucize Devam Ediyor!

21- El-Kâbıd: “Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.”

Kendisine zarar vermeye çalışan herhangi bir kişinin yüzüne bu esmayı 7 defa içtenlikle okuyan bir kişi, o kişinin şerrinden emin olmaya başlayacak ve kendisine zarar verebilecek bütün musibetleri def edebilecek bir konuma yükselecektir inşallah.

22- El-Bâsıt: “Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.”

Herhangi bir ruhsal sıkıntı anında 7 defa okunduğunda kişinin ruhsal problemini en kısa zamanda giderebilecek ve kendisine muhteşem bir rahatlama temin edebilecek olan bu esma, son derece faziletli ve kıymetli isimlerden biridir.

23- El-Hâfıd: “Dereceleri alçaltan.”

Herhangi bir kişinin yüzüne okunduğunda o kişinin itibarını düşürecek ve içinde bulunduğu konumdan daha aşağı bir pozisyona sürüklenmesine vesile olacak bu esma, doğru kişiye 3 defa içtenlikle okunduğunda o kişinin zarar verebilecek her türlü problemini de giderecek ve okuyan kişinin konumunu yükseltecektir inşallah.

24- Er-Râfi: “Şeref verip yükselten.”

Bir kişi insanlar nazarında daha güzel görünmek ve şirin bir konuma yükselip onların baş tacı haline gelmek istiyorsa, bu esma-yı hüsnayı akşam namazından sonra 21 defa okuyup ardından da İnşirah Suresi’ni okuyarak mucizelere tanık olmalıdır.

25- El-Mu’ız: “Dilediğini aziz eden, izzet veren.”

Allah’ın 99 isminden biri olan bu esma, her türlü hastalığın ortadan kalkmasına ve şifa bulmasına vesile olan ve esmaül hüsna içerisinde son derece kıymetli bir mevkiye sahip olan bir isimdir, fakat bu esma çok fazla bilinmediği için kıymeti de anlaşılamamıştır.

26- El-Müzil: “Dilediğini zillete düşüren.”

Herhangi bir insan, içine düştüğü zilletten kurtulmak ve daha güzel bir hayat yaşamak istiyorsa, aynı zamanda nefret ettiği ve kendisine düşmanlık eden insanların zillete mahkum olmasını temenni ediyorsa, bu esmayı o kişiyi düşünerek günde 7 defa bir hafta boyunca okumalıdır, o kişinin akıbetini görünce kendisi de hayrette kalacaktır.

27- Es-Semi: “Her şeyi en iyi işiten.”

Her şeyi en güzel şekilde işiten ve bütün kullarının imdadınına yetişen anlamına gelen bu esma, darda kalan insanın 27 defa okuması halinde mucizevi bir şekilde kurtuluşa ulaşmasına vesile olur ve kişinin adeta bir koruma kalkanı içine girmesine vesile olur.

28- El-Basîr: “Gizli açık, her şeyi en iyi gören.”

Bu esma, Cenab-ı Hakk’ın yarattığı mahlukata daima nazar ettiğini (yani onları sürekli bir şekilde gözlemlediğini) ve her ihtiyaçlarını hallettiğini ve karşıladığını ifade eder ve bu esmayı öğle namazından sonra 3 defa okumayı adet haline getiren kişi, bütün kötülüklerden kurtulup bütün güzelliklere kavuşma lütfuna ulaşır.

29- El-Hakem: “Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden.”

Günde 21 defa okunması halinde kişi, mucizevi bir şekilde fakirlikten kurtulup zenginliğe ulaşır ve hak ettiği halde kendisine layık görülmeyen itibar kendisine verilir ve insanlar nazarında müthiş bir prestije sahip olur.

Allah’ın 99 İsmi, Esmaül Hüsnanın Fazileti Herkesi Şaşırtıyor!

30- El-Adl: “Mutlak adil, çok adaletli.”

Mutlak bir adaletin ve şefkatli bir muamelenin ifadesi olarak dile getirilen bu esma, Cenab-ı Hakk’ın adaletinin her yerde geçerli olduğunu ifade eder ve herhangi bir haksızlık karşısında bir kişinin bu esmayı 99 defa okuması halinde o adaletsizliğin ortadan kaldırılacağı bildirilir.

31- El-Latîf: “Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen.”

Herhangi bir devasız hastalığa ve şifası olmadığı iddia edilen bir illete kapılan kişi, bu esmayı günde 77 defa 1 ay boyunca okursa, Allah’ın izniyle o rahatsızlığından eser kalmaz ve kişi müthiş bir sıhhate kavuşur.

32- El-Habîr: “Olmuş olacak her şeyden haberdar.”

Özgüven ve cesaret konusunda problem yaşayan ve bu sıkıntıların üstesinden gelemeyen insanlar için adeta biçilmiş kaftan olan bu esma, her sabah namazından sonra 33 defa okunursa ve bu okuma süreci de bir ay boyunca devam ettirilirse, kişi, müthiş bir özgüven patlaması yaşayacak ve harika bir cesarete ulaşacaktır inşallah.

33- El-Halîm: “Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan.”

Öfke sorunu yaşayan ve kendisini kontrol etmekte zorlanan bir insan, uyumadan önce bu esmayı 7 defa okursa ve bunu bir hafta boyunca devam ettirirse, bu kişinin öfke sorunları tamamen ortadan kalkacak ve kişi yumuşak bir tabiata sahip olmaya başlayacaktır.

34- El-Azîm: “Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.”

Herhangi bir sıkıntısını gidermekte zorlanan ve karşılaştığı bir handikapı aşabilmek için mücadele gösteren bir insan, bu esmayı ikindi namazı sonrasında 23 defa okumalı ve bunu 3 gün boyunca devam ettirmeli; bunun neticesinde kişi aşmakta zorlandığı sıkıntısının ortadan kaldırıldığına ve bertaraf edildiğine şahit olacaktır inşallah.

35- El-Gafûr: “Affı, mağfireti bol.”

Birine aşık olan ve açılamayan bir kişi, bu esmayı günde 13 defa okursa ve bu okumalar sırasında da meşru bir şekilde aşık olduğu kişinin kalbine hükmetme niyetini taşırsa, bir hafta içerisinde karşı tarafın kendisine gelip açıldığına şahit olacak ve mutlu olacaktır inşallah.

36- Eş-Şekûr: “Az amele, çok sevap veren.”

Bu esma, rızık konusunda problem yaşayan ve darboğaz içerisinde olan bir insanın günde 77 defa okuyup bir ay boyunca devam ettirmesi gereken bir esmadır, çünkü bu ism-i şerifi tarif edildiği şekliyle okuyan insanlar berekete ve zenginliğe ulaşmıştır.

37- El-Aliyy: “Yüceler yücesi, çok yüce.”

Genel itibariyle her derdin dermanının bu esmada olduğu ifade edilmiş ve her insan uyumadan önce bu esmayı 77 defa okumaya davet edilmiştir.

38- El-Kebîr: “Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.”

Kişinin kendisini ezmeye çalışan ve kendisine eziyet veren insanların yüzüne 7 defa okunması gereken bu esma, yüzüne okunan zalim ve despot kişinin merhamete gelmesine ve şefkatli bir hale bürünmesine vesile olacaktır inşallah.

39- El-Hafîz: “Her şeyi koruyucu olan.”

Bir kişi hem kendisini hem de aile fertlerini her türlü bela ve musibetten korunmak arzusunda ise, bu esmayı her gün akşam namazından sonra 7 defa okumalı ve bunu adet haline getirmelidir; çünkü bu esma size hayal dahi edemeyeceğiniz bir koruma kalkanı armağan edecek ve hem sizi hem de sevdiklerinizi müthiş bir şekilde koruyacaktır inşallah.

Allah’ın 99 İsmi, Yaşanan Olaylar da Esmaül Hüsna Mucizesini Gözler Önüne Seriyor!

40- El-Mukît: “Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.”

Rızık endişesi taşıyanların bu esmayı günde 3 defa okunması halinde, rızık anlamında endişe duymayacakları ve bu kaygıdan tamamen azade olacakları dile getirilir.

41- El-Hasîb: “Kulların hesabını en iyi gören.”

Bir kişi derslerinde sıkıntı yaşıyorsa ve bu sıkıntıyı halletmeye çalışıyorsa (yani hafıza problemleri yaşıyorsa) bu esmaül hüsnayı gün içerisinde 77 defa okumalı ve Allah’ın izniyle müthiş bir hafızaya sahip olduğunu görmelidir.

42- El-Celîl: “Celal ve azamet sahibi olan.”

Herhangi bir kişinin kendisini ezik hissetmesi ve özgüvensiz bir durumda olduğunu zannetmesi halinde okuması gereken bu esma, günde değişik zamanlarda 44 defa okunmalı ve bu sayede Allah’ın merhameti bu insana yar olmalıdır.

43- El-Kerîm: “Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.”

Amacına ulaşmak isteyen, fakat bunu bir türlü gerçekleştiremeyen insanların kesinlikle okuması gereken bu esma, her türlü meşru isteğin gerçekleşmesi için adeta bir iksir-i azamdır ve sabah uyandıktan hemen sonra 41 defa okunması kişinin her türlü muradına kavuşmasına vesile olacaktır.

44- Er-Rakîb: “Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.”

Eğer siz veya çevrenizdeki herhangi bir insan, büyü ve kötü enerji gibi musibetlere maruz kaldıysanız, bu esmayı günde 7 defa okuyarak bu kötü enerjiden ve büyüden kurtulabileceğinizi bilmelisiniz bunu ortalama 1 ay boyunca devam ettirmelisiniz.

45- El-Mucîb: “Duaları, istekleri kabul eden”.

Herhangi bir duayı uyguladıktan hemen sonra 77 defa bu esmayı tekrar eden bir kişi, Allah’ın izniyle duasının kabulü ile ödüllendirilecek ve mucizelere şahit olmaya başlayacaktır.

46- El-Vâsi: “Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden.'”

Bir kişi kendisinin çevresindeki insanlar tarafından sevilmediğini düşünüyorsa, onların takdirini kazanıp daha güzel bir noktaya ulaşmak ve onlar gözündeki prestijini artırmak istiyorsa, gece uyumadan önce bu esmaül hüsnayı 21 defa okuyup uyumalı ve bunu bir hafta boyunca sürdürmelidir.

47- El-Hakîm: “Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.”

Herhangi bir müminin gün içerisinde 89 defa okuması halinde o gününün ve o günün bulunduğu haftanın tamamen rahmet ve merhamet ile dolacağını bildiğimiz bu esma, mucizevi özellikler göstermektedir ve tarihteki insanlar da bunun üzerinde ısrarla durmuşlardır.

48- El-Vedûd: “Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan.”

Bir insan sevdiği insanın kalbine aşk ve sevda mührü basıp onun kalbini tamamen kendisine celbetmek ve ona tam manası ile hükmetmek istiyorsa Ya Vedûd esmasını günde 33 defa okumalı ve mucizeye şahit olmak için bunu bir ay boyunca devam ettirmelidir.

49- El-Mecîd: “Her türlü övgüye layık bulunan.”

Allah’ın 99 isminden ve esmaül hüsnasından biri olan bu isim, kişinin özgüven kazanabilmek ve çevresindeki insanlar nazarında müthiş bir potansiyele ulaşabilmek için günde 73 defa okunması gereken esmalardan biri olarak rivayet edilmiştir.

Allah’ın 99 İsmi, Müthiş Değişimlere Vesile Olan Esmaül Hüsna

50- El-Bâis: “Ölüleri dirilten.”

Herhangi bir hastalığa karşı okunduğunda Allah’ın izniyle o hastalığın en kısa sürede şifa bulmasına vesile olacak bu esma, bir hastaya 7 defa üst üste okunup ardından da İnşirah Suresi okunduğunda mucizevi etkiler ile karşılaşacaksınız inşallah.

51- Eş-Şehîd: “Her zaman her yerde hazır ve nazır olan.”

Allah’ın 99 isminden biri olan bu esmaül hüsnayı herhangi bir sıkıntı ve problem ile karşılaştığınızda 7 defa okuyup ardından da yine 9 defa okumanız halinde, Allah’ın izniyle içinde bulunduğunuz sıkıntı ve problem tamamen giderilecek ve korkunuz da ortadan kalkacaktır.

52- El-Hakk: “Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.”

Bilhassa psikolojik sıkıntılar konusunda okunması tavsiye edilen bu ism-i şerif özellikle psikolojik sıkıntılar yaşayan (örneğin anksiyete bozukluğu ve panik atak rahatsızlıkları gibi rahatsızlıkları yaşayan) insanlar tarafından günde 69 defa okunduğunda oldukça etkili sonuçlara vesile olmaktadır.

53- El-Vekîl: “Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.”

Cenab-ı Hakk’ın şifa kaynağı olan esmaül hüsnasından biri olan bu isim, kişinin kalp huzuruna ve müthiş bir özgüvene sahip olup hayatı boyunca mutlu ve saadetli bir şekilde hayatını geçirmesine kapı araladığı için, uyumadan önce 3 defa okunması tavsiye edilen bir isimdir.

54- El-Kaviyy: “Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.”

Kendisini zayıf hisseden herhangi bir kişi bu esmayı zayıf hissettiği herhangi bir durumda okuduğunda, Allah’ın kudreti o kişiye yar olacak ve toplamda 63 defa okunduğunda bu kişi, kendisini çok daha güçlü ve kudretli hissetmeye başlayacaktır.

55- El-Metîn: “Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü.”

Yine bir kişi kendisini güçsüz hissettiğinde veya hayat enerjisinin içinden çekilip alındığını fark ettiğinde Cenab-ı Hakk’ın mucizevi esmalarından biri olan bu ism-i şerifi 9 defa okumalı ve sonrasında da kendisindeki müthiş değişime şahit olmalıdır.

56- El-Veliyy: “İnananların dostu, onları sevip yardım eden.”

Eğer çevresindeki insanların kendisine iyi davranmadığını düşünüyorsa bir insan, o insanların kalbini yumuşatmak ve onlara kendisini gerçek anlamda sevdirmek için bu esmayı 1 ay boyunca günde 73 defa okuması tavsiye edilmektedir.

57- El-Hamîd: “Her türlü hamd ve senaya layık olan.”

Bir insan işlemiş olduğu günahlar dolayısıyla tövbe etmek ve istiğfar getirmek istiyorsa, duasından sonra bu esmayı 7 defa okuyarak istiğfarını tamamlamalı ve Cenâb-ı Hakk’ın kendisine tövbe kapısını tam manası ile açtığına şahit olmalıdır.

58- El-Muhsî: “Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.”

Bu esma, rızık ve bereket esması olarak bilinmekte, kişinin maddi anlamdaki darboğazdan kurtulup rızık ve bereket anlamında müthiş bir genişlik ve bolluğa kavuşmasına vesile olmaktadır, bu güzelliklerin yaşanabilmesi için her akşam uyumadan önce bu esmanın 7 defa okunması tavsiye edilmektedir.

59- El-Mübdi: “Maddesiz, örneksiz yaratan.”

Kainatı örneksiz bir şekilde yaratan Cenab-ı Hakk’ın 99 ism-i şerifinden biri olan bu esmaül hüsna, bir kişinin herhangi bir işte kendi potansiyelini artırmak ve performansına güç katmak maksadıyla okuması gereken ve okunduğu zaman da kişinin gerçekten performansını arttıran bir mahiyete sahiptir ve bu anlamda 7 defa üst üste okunmalıdır.

Allah’ın 99 İsmi Yani Esmaül Hüsna, Kimsenin Bilmediği Sırlar Taşıyor

Bütün Hastalıklardan Kurtulmak için Allah’ın 99 İsmi

Bir insan aşağıdaki 60 ile 69 arasındaki esmaları üst üste 7’şer kez okursa, hem kendisinde bulunan bütün rahatsızlıklar telafi edilecek ve ortadan kalkacak, hem de herhangi bir kişinin maruz kaldığı hastalık durumu tamamen bertaraf edilecek ve o kişi Allah’ın izniyle tam bir şifaya mazhar olacaktır.

Dediğimiz gibi aşağıdaki 60 ile 69 arasındaki esmaların şifa maksadıyla 7’şer defa üst üste okunması gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirirken esmaların anlamlarını da düşünmeye gayret göstermenizi tavsiye etmekteyiz, çünkü anlamları düşünülerek telaffuz edilen bu esmalar çok daha işlevsel ve faydalı olacaktır inşallah.

60- El-Muîd: ”Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.”

61- El-Muhyî: “İhya eden, dirilten, can veren.”

62- El-Mümît: “Her canlıya ölümü tattıran.”

63- El-Hayy: “Ezeli ve ebedi hayat sahibi.”

64- El-Kayyûm: ‘Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.”

65- El-Vâcid: “Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.”

66- El-Macîd: “Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.”

67- El-Vâhid: “Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.”

68- Es-Samed: “Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu.”

69- El-Kâdir: “Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.”

Allah’ın 99 İsmi Olan Esmaül Hüsna, Birbirinden Farklı Dertlere Deva Oluyor!

Cenab-ı Hakk’ın 99 isminden olan ve aşağıda 70 ile 79 arasına almış olduğumuz bu esmaları üst üste 9’ar kez okuyan bir insan, içinde bulunduğu maddi darboğazın tamamen kalktığına ve müthiş bir zenginlik ile karşı karşıya kaldığına şahit olacaktır.

İslam alimleri ve din büyükleri, herhangi bir maddi sıkıntı yaşayan bir kişinin ve borcunu eda etmekte zorlanan bir insanın bu esmaül hüsnayı 9’ar kez üst üste okuması gerektiğini tavsiye etmişlerdir ve tarihte yaşanan olaylar da bize bu esmaların 9’ar kez okunması halinde zenginlik ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığını ortaya koymaktadır.

70- El-Muktedir: “Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.”

71- El-Mukaddim: “Dilediğini, öne alan, yükselten.”

72- El-Muahhir: “Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan.”

73- El-Evvel: “Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.”

74- El-Âhir: “Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.”

75- El-Zâhir: “Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen.”

76- El-Bâtın: “Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan.”

77- El-Vâlî: “Bütün kainatı idare eden.”

78- El-Müteâlî: “Son derece yüce olan.”

79- El-Berr: “İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı.”

Allah’ın 99 İsmi (Esma-yı Hüsna) Size de Mucizevi Değişimler Yaşatacak!

Bir kişinin her türlü meşru muradını ve isteğini gerçekleştirebilmesi için okuması gereken ve her birini toplamda 11’er defa okuduğunda her türlü meşru muradına kavuşacağını göreceği bu esmalar, 80 ile 89 arasındaki esmalardır.

İslam alimleri bu konuda şunu ifade etmişlerdir:

  • “Bir insan Cenab-ı Hakk’ın 80 ile 89 arasındaki esmalarının her birini art arda 11’er defa okursa o kişinin her türlü meşru dileğine kavuşup Cenab-ı Hakk’ın aziz ve mükerrem bir kulu olarak hayatına devam ettiği görülecektir.”

80- Et-Tevvâb: “Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.”

81- El-Müntekim: “Zalimlerin cezasını veren, intikam alan.”

82- El-Afüvv: “Affı çok olan, günahları affetmeyi seven.”

83- Er-Raûf: “Çok merhametli, pek şefkatli.”

84- Mâlik-ül Mülk: “Mülkün, her varlığın sahibi.”

85- Zül-Celâli vel ikrâm: “Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.”

86- El-Muksit: “Her işi birbirine uygun yapan.”

87- El-Câmi: “Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan.”

88- El-Ganiyy: “Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan.”

89- El-Mugnî: “Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden.”

Allah’ın 99 İsmi, Yani Esma-yı Hüsna Sayesinde Siz de Hayret Verici Gelişmeler Yaşayacaksınız!

Şimdi de herhangi bir kişinin çevresinde en saygın insanlardan biri haline gelmesine vesile olacak, onun prestij ve itibar anlamında muhteşem bir konuma yükselmesine yarayacak esmalar üzerinde duralım ve 90 ile 99 arasındaki bu esmaları ard arda 33’er defa okuyan bir kişinin hayatı boyunca saygın ve itibarlı bir insan konumuna yükseleceği gerçeğini ifade edelim.

Evet, kısaca İslam alimleri 90 ile 99 arasında geçen bu esmaları 33’er defa okuyan bir kişinin hayatı boyunca tam bir prestij ve itibar kazanacağını ifade etmişler ve bu konu üzerinde özellikle durmuşlardır.

90- El-Mâni: “Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.”

91- Ed-Dârr: “Elem, zarar verenleri yaratan.”

92- En-Nâfi: “Fayda veren şeyleri yaratan.”

93- En-Nûr: “Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.”

94- El-Hâdî: “Hidayet veren.”

95- El-Bedî: “Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan.”

96- El-Bâkî: ”Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.”

97- El-Vâris: “Her şeyin asıl sahibi olan.”

98- Er-Reşîd: “İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.”

99- Es-Sabûr: “Ceza vermede acele etmeyen.”

Size Allah’ın 99 ismi ile alakalı en detaylı bilgileri aktarıp esmaül hüsnanın faziletleri konusunu mercek altına almaya çalıştığımız bu yazımızda, özellikle bu esmaların hangi dertlere şifa olduğunu ve hangi dilekler için okunabileceğini detaylı bir şekilde izah etmeye çalıştık. Şimdi de müthiş bir kitap tavsiyesi ile yazımızı noktalıyoruz:

Allah’ın 99 İsmi (Esmaül Hüsna) ve Kenzül Dua Kitabı Tavsiyesi

Abdülkadir Çelik Bey tarafından hazırlanan ve Kenzül Dua Kitabı olarak bilinen (aynı zamanda insanlar tarafından Her Kapıyı Açan Murat Duaları şeklinde de bilinen) bu kitap, içindeki mucizevi dualar sayesinde birçok kişinin hayatını değiştirmiş ve onların adeta ışıklar içerisinde bir hayat yaşamasına vesile olmuştur.

Bu anlamda sözü çok fazla uzatmadan sizi kitabın okuyucu yorumları ile baş başa bırakmak istiyoruz ve kitabın indirme linkini de aşağıya alıyoruz:

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Eğer sitede daha fazla dolaşıp Cenab-ı Hakk’ın bize sunmuş olduğu mucizevi dualardan daha fazla istifade etmek isterseniz;

örneğin şu yazımızı da inceleyebilirsiniz: En Etkili Hasta Duası ile Siz de Şifa Bulun, Mutlaka Okuyun!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir