Abdest Duaları Hakkında Hiçbir Yerde Bulamayacağınız Mucizevi Gerçekler, Dikkat!

Abdest Duaları Her Müminin Hayatını Değiştirebilecek Mucizevi Gerçekler Taşımaktadır, Dikkatli Bir Şekilde Okuyor!

Eğer müslümanlar şimdiye kadar abdest alırken bu abdest dualarını okusaydı ve bu duaların ne kadar etkili ve tesirli olduğunun farkına varsaydı, eminiz ki İslam dünyası şu anda çok daha güzel bir konumda olacaktı ve çok daha huzurlu bir hale gelecekti.

  • Evet, başta Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam olmak üzere din büyüklerinden ve İslam alimlerinden öğrendiğimiz kadarıyla abdest dualarını doğru düzgün bir şekilde yapan ve hayatı boyunca bunu şiar haline getiren insanların hayatı değişmekte; bu anlamda bu kişilerin faziletlere ulaştıkları ve her türlü amaçlarına vasıl oldukları bilinmektedir.

Bu nedenle biz müminler, aşağıda aktaracağımız abdest dualarını hayat tarzı haline getirmeye çalışmalı ve alacağımız her abdest esnasında bu duaların faziletine inanıp bu mübarek duaları hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru haline getirmeliyiz.

Çünkü gerçekten de abdest dualarını düzgün bir şekilde yaparak hayatı değişen (örneğin fakirlikten kurtulup zenginliğe ulaşan ve örneğin her türlü sıkıntı ve musibetin kıskacından kurtulup mutluluk ve saadete ulaşan) binlerce insan bulunmaktadır.

  • Bu anlamda abdest dualarının aslında her türlü kötü enerjiyi ve büyü gibi sıkıntılı durumları bertaraf edebilecek ve cinleri dahi kovabilecek bir mucizevi etkiye sahip olduğu da bilinmelidir ve öylece hareket edilmelidir.

Öyleyse gelin yazı boyunca hem abdest dualarını teker teker anlamıyla birlikte görelim, hem de hangi duanın hangi etkiye sahip olduğunun detaylarını incelemeye başlayalım, lütfen dikkatli bir şekilde okuyun:

Abdest Duaları

Eller Yıkanırken Okunacak Dua

Okunuşu: “Elhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-İslâme nûra.”

Anlamı: “Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.”

Abdest duaları içerisinde ilk etapta ellerin yıkandığını biliyoruz ve bu esnada da yukarıya aldığımız abdest duasının okunduğunu ifade etmeliyiz.

Bu abdest duasını alışkanlık haline getiren kişilerin hayatlarında yaşanan mucizeler gerçekten de dikkat çekicidir ve bu insanların yaşamış oldukları mucizevi olaylardan biz de ders alıp bu abdest duasını içtenlik içerisinde yapmaya çalışmalıyız.

  • İslam alimleri eller yıkanırken okunan bu duayı düzenli bir şekilde her abdest aldığında okuyan ve bunu yaparken de Cenab-ı Hakk’ın kendisine bereket, rızık ve zenginlik vermesini talep eden insanların kısa zaman içerisinde bereket, rızık ve zenginlik içerisinde yüzmeye başladıklarını ifade etmişlerdir ve bu duanın hakikaten bir zenginlik duası olduğunu dile getirmişlerdir.

Çünkü tarihte yaşanan o kadar çok olay var ki ve aktarılan o kadar yaşanmış hikaye var ki abdest duaları içerisinde yer alan ve eller yıkanırken okunacak bu duanın fazileti ve gücü, etki gücü ve potansiyeli gerçekten de müthiş bir şekilde gözler önüne serilmiştir.

Öyleyse biz de ellerimizi yıkarken okuyacağımız bu abdest duasını telaffuz ederken aynı zamanda Cenab-ı Hakk’ın ellerimize bereket ve rızık, zenginlik ve bolluk bahşetmesi için de içten içe yalvarmalı ve her seferinde Allah’a dönmeliyiz.

Ağız Yıkanırken Okunacak Dua

Okunuşu: “Allâhümme! Esgınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ ezme’u ba’dehû ebedâ.”

Anlamı: “Ey Rabb’im, bana Peygamberinin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.”

Abdest duaları içerisinde bulunan ve ellerden sonra ağız yıkanırken okunacak olan bu dua, İslam alimlerinin rivayetlerine göre kişinin sözcüklerinin ve konuşmalarının karşı tarafta tam manası ile etki yaratması ve adeta muhatabının gerçek anlamda kendisine bağlanması amacıyla da okunabilecek harika bir duadır.

  • Hatta rivayetlere göre bu duayı Hz. Musa da abdest alırken yapardı ve bunu yaparken de dilinin açılmasını ve kafirlere karşı daha düzgün bir şekilde konuşma yeteneğine sahip olmasını temenni ederdi.

Bu bağlamda abdest duaları içerisinde yer alan ve ağız yıkanırken okunacak bu duayı bizler de sözlerimizin ve konuşmalarımızın karşı tarafta daha etkili bir şekilde etki oluşturması maksadıyla okumalıyız.

Bu duanın aynı zamanda şirinlik ve itibar duası olduğunu da ifade etmeliyiz ve İslam alimlerinin beyanlarına göre bu duayı şirinlik ve itibar maksadıyla okuyan insanların kısa süre içerisinde bütün insanlar nazarında oldukça muteber, parmakla gösterilir ve baş tacı edilir bir insan olduğu da görülecektir.

Burna Su Verilirken Okunacak Dua, Abdest Duaları

Okunuşu: “Allâhümme Erihnî raihatel Cenneti verzugnî min neîmihâ vela türıhnî raihaten naar.”

Anlamı: “Allah’ım! Bana Cennetin kokusunu nasip et ve Cennet nimetleriyle rızıklandır. Cehennem kokusunu bana nasip etme.”

Bir kişi düzenli bir şekilde abdest aldığında bu duayı okuyup aynı zamanda Cenab-ı Hakk’ın merhametine iltica ederek bütün kötülüklerden ve kötü enerjilerden, bütün musibetlerden ve belalardan kurtulma temennisi içerisinde bulunursa; Cenab-ı Hak, bu kişinin almış olduğu abdestin yüzü suyu hürmetine onu bütün belalardan ve musibetlerden uzak tutacak, ona müthiş bir koruma kalkanı bahşedecek ve onu her türlü büyü ve kötü enerji gibi enerjilerin etkisinden kurtararak selamete eriştirecektir.

Kendisine büyü yapılan veya herhangi bir kötü enerjinin etkisinde kalan bir insan, bu abdest duasını okurken aynı zamanda bu kötü enerjilerin etkisinden kurtulma temennisinde bulunursa Allah’ın izniyle kısa zamanda selamet içerisinde bulunacaktır.

Yüz Yıkanırken Okunacak Dua

Okunuşu: “Allâhümme! Beyyıd vechîy binûrike yevme tebyeddu vücûhun ve tesveddu vücûh.”

Anlamı : “Ey Rabb’im! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır.”

Yüz yıkanırken okunacak abdest duası, kişinin daha nurlu ve daha faziletli bir insan olmasını sağlayacak; adeta güzellik duası hükmünde olan müthiş ve faziletli bir niyaz olarak bilinmektedir ve tarihte yaşamış İslam alimleri bu duayı özellikle insanlara güzellik duası olarak takdim etmişlerdir.

Yani bir kişi yüzünü yıkarken bu abdest duasını okursa ve aynı zamanda da yüzünün güzelleşmesi ve insanlar nazarında daha makbul bir hale gelmesi temennisi ile hareket ederse, Allah’ın izniyle hem yüzü güzelleşecek, hem de çevresindeki insanlar tarafından takdir toplayacak bir hale gelecektir inşallah.

Sağ Kol Yıkanırken Okunacak Dua

Okunuşu: “Allâhümme! A’tınîy kitâbîy bi-yemînî ve hâsibnîy hısâben yesîra.”

Anlamı: “Ey Rabb’im! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.”

Bilhassa hastalıkların bertaraf edilmesi ve bütün musibetlerin ortadan kalkması, kişinin istediği şahsın şifa bulması ve bütün hastalıkların def olup gitmesi amacıyla okunan bu dua, günde beş vakit uygulandığında ve 1 hafta boyunca devam ettirildiğinde kişinin bütün hastalıkları def olup gidecek veya çevresinde hasta olan insanlar şifaya kavuşup Cenab-ı Hakk’ın merhametine ulaşacaktır inşallah.

Evet, bu abdest duasını sağ kolunuzu yıkarken 1 defa okumalı ve bu işlemi günde 5 defa olmak üzere toplamda 1 hafta boyunca devam ettirmelisiniz. Bu işlem toplamda 35 yıkamaya ulaştığında Allah’ın izniyle aklınızdaki kişinin hastalığı tamamen ortadan kalkacak ve şifa hazinesine kavuşacaksınız.

İlginizi Çekecek: Aşure Duası Nedir, Nasıl Yapılır, Mucizevi Etkilerini Herkes Bilmeli!

Sol Kol Yıkanırken Okunacak Dua

Okunuşu: “Allâhümme! Lâ tu’tınî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben şedîdâ.”

Anlamı: “Ey Rabb’im! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve hesabımı zorlaştırma.”

Aslında abdest dualarının gizli ilimlerden olduğunu bilen insanlar, bu duaları her fırsatta bizzat okumaya çalışırlar ve çevresindeki insanlara da her fırsatta okutmak için gayret sarf ederler.

  • Bu anlamda sol kol yıkanırken okunacak bu abdest duası da size zarar vermeye çalışan herhangi bir kişiyi devre dışı bırakmak ve onu tam manası ile musibete uğratmak maksadıyla okunabilecek oldukça güçlü bir yeterliliğe sahiptir.

Öyle ki bu duayı zarar vermek istediğiniz kişiyi düşünerek ve o kişinin musibete uğramasını isteyerek okursanız ve bunu 3 gün boyunca günde 5 defa telaffuz ederseniz, Allah’ın izniyle, size zarar vermeye çalışan o kişi etkisiz ve hükümsüz hale gelecektir.

Baş Meshedilirken Okunacak Dua, Abdest Duaları

Okunuşu: “Allâhümme! Ğaşşinî bi rahmetike ve enzil ’aleyye min berakâtike.”

Anlamı: “Allah’ım! Beni rahmetinle sar, üzerime bereketinden indir.”

Bir kişi herhangi bir konuda gerçek anlamda başarıya ulaşmak ve çevresindeki insanlar tarafından takdir toplamak, bununla birlikte tam bir başarı içerisinde yüzmek ve istediği her noktada başarıdan başarıya koşmak istiyorsa, abdest duaları içerisinde yer alan ve baş mesh edilirken okunması gereken bu duayı düzenli bir şekilde 1 hafta boyunca okumalı ve bunu yaparken de muvaffakiyet talebinde bulunmalıdır.

Yani bu dua okunurken duayı eden kişi herhangi bir konuda muvaffakiyet kazanmayı talep etmeli ve bunu açık bir şekilde Cenab-ı Hakk’a arz ederek niyetini de netleştirmeye çalışmalıdır. Bu durumda kişi amacına en kısa zamanda ulaşacak ve Allah’ın izniyle baş tacı edilmeye başlayacaktır.

Kulak Meshedilirken Okunacak Dua

Okunuşu: “Allâhümmec’alnî minel-lezîne yestemi’ûnel – kavle fe yettebi’ûne ahsenehû.”

Anlamı: “Ey Rabb’im! Beni sözü dinleyip de ona en güzel şekilde tabi olanlardan kıl.”

Bir kişi arkasından başka insanların gıybet etmesini istemiyorsa, yani kendi arkasından konuşulmasını istemiyorsa, abdest duaları içerisinde yer alan ve kulak mesh edilirken okunan bu duayı okurken, aynı zamanda başka insanlar tarafından çekiştirilmemeyi de niyet etmeli ve bu şekilde Allah’ın merhametine ulaşıp bütün kem gözlerden ve kötü sözlerden uzak durmaya çalışmalıdır.

Evet, bu abdest duası kişinin gıybete maruz kalmasını engelleyecek ve onun diğer insanların dedikodu malzemesi haline gelmemesi için müthiş bir koruma kalkanı içerisine girmesine vesile olacaktır inşallah.

Boyun Meshedilirken Okunacak Dua

Okunuşu: “Allâhümme a’tık rakabetî minen-nâr. Vahfazni minesselasili vel ağlâl”

Anlamı: “Ey Rabb’im! Benim boynumu ateş esaretinden, cehennem zincirleri ve bukalarından muhafaza et.”

Bu dua, garip bir şekilde İslam alimleri tarafından aşk ve sevda duası olarak takdim edilir ve her türlü muhabbetin önünü açabilecek bir mucizevi etki ile dolu olduğu ifade edilir.

  • Tarihte de boyun mesh edilirken okunacak bu abdest duasını okuyup istediği masum aşka ulaşan ve istediği kişinin kalbini kendisine bağlayan yüzlerce insanın hikayesi aktarılmıştır.

Bu güzel amacın gerçekleşebilmesi için kişinin günde 3 defa bu duayı abdest alırken okuması ve bu sırada da sevdiği insanın kalbinin kendisine bağlanması için niyet etmesi gerekmektedir ve bunun tam bir ay boyunca sürdürmesi lazımdır.

Sağ Ayak Yıkanırken Okunacak Dua

Okunuşu: “Allâhümme! Sebbit kademeyye ‘alas-sıratı yevme tezillü fîhil-akdâm.”

Anlamı: “Ey Rabb’im! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.”

Yine İslam alimlerinin müthiş bir zenginlik ve bereket duası olarak ifade ettikleri bu dua, 1 ay boyunca düzenli bir şekilde yapılırsa ve günde en az 3 defa abdest alırken okunursa, kişinin muazzam bir servete ve hazineye kavuşacağı, insanların gözünü kamaştıracak bir hale geleceği ve müthiş bir zenginlik içerisinde bulunacağı ifade edilir.

Tabii ki abdest duaları içerisinde yer alan bu duayı yaparken yine zenginlik niyeti içerisinde bulunmanız gerekmektedir ve Cenab-ı Hakk’ın size servet bağışlaması maksadıyla duayı telaffuz etmelisiniz.

Sol Ayak Yıkanırken Okunacak Dua

Okunuşu: Allâhümme’c-alli sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre.

Anlamı: Ey Rabb’im! Bana râzı olduğun bir çalışma ver, günahımı bağışla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir ticâret nasîb et.

Sol ayak yıkanırken okunması gereken bu duayı yapan kişilerin de aile içerisinde son derece makbul bir hale gelecekleri ve onların nazarında en değerli insanlardan biri olacakları ifade edilir ve bilhassa bu duayı, aile içerisinde eşi veya sevdikleri tarafından takdir edilen bir insan haline gelmek isteyen kişilerin okuması gerektiği ifade edilir.

Öyle ise biz müminler de bu duayı her fırsatta okumaya çalışmalı ve abdest alırken bu duayı telaffuz ettiğimizde aynı zamanda eşimiz veya çevremizdeki insanlar tarafından takdir edilip baş tacı haline gelmeyi temenni etmeliyiz.

Abdest Bittikten Sonra Okunacak Dua, Abdest Duaları

Okunuşu: ”Allâhümmecalnî minettevvabine vecalnî minel mütedahhirîn vecalnî min ibadikessalihîn. Vecealnî minellezine la havfün aleyhim velahüm yahzenûn. SübhânekAllâhümme vebihamdike Eşhedüenla ilahe illa ente vahdeke lâ şerikeleke ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlüke. Estağfiruke veetübü ileyke.”

Anlamı: “Allah’ım beni çok tövbe edenlerden kıl ve çok temizlenenlerden kıl ve salih kullarından eyle. Kıyamet gününde üzerinde korku olmayan ve mahzun olmayanlardan eyle. Allah’ım, Sen’i bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Şahadet ederim ki Sen’den başka ilah yoktur. Sen’in şerikin de (ortağın) yoktur. Yine şahadet ederim ki Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Sen’in kulun ve rasulündür. Sen’den mağfiret talep ederim ve Sana tövbe ederim.”

Abdest bittikten sonra okunması gereken bu duayı günde 4 defa uygulayan, yani en az 4 abdest alışında bu duayı yapan ve bunu 40 gün boyunca devam ettiren bir kişi, Allah’ın izniyle uzun ve hayırlı bir ömür yaşayacak; bütün insanların imdadına koşabilecek bir zenginlik ile ödüllendirilecek ve Cenab-ı Hakk’ın rahmet deryası içerisinde yüzerek müthiş bir insan olarak hayatını devam ettirecektir.

  • Evet, İslam alimlerine göre bu duayı günde 4 defa yapan ve 40 gün boyunca devam ettiren bir mümin, Allah’ın her türlü ihsanına layık bir hale gelecek ve merhamet içerisinde bir ömür yaşayarak bütün yoksulların ve fakirlerin imdadına koşabilecek bir zenginlik potansiyeline ulaşacaktır inşallah.

Bir kişi yukarıda sayılan duaları uygun bir şekilde yaparsa, tarihte yaşanan olayların da gösterdiği gibi mucizevi değişimler yaşayacak ve bu abdest duaları ile hayatının köklü bir şekilde değiştiğine şahit olacaktır.

Aktarılan o kadar rivayet ve anlatılan o kadar örnek olay var ki bu abdest dualarının gerçekten mucizevi etkiler meydana getirdiğini söylemek bizim için oldukça kolay. Çünkü, İslam alimlerinin kitaplarında aktarılan örnek olaylar bu abdest dualarının mucizevi etkilerini ayan beyan bir şekilde gözler önüne sermekte ve bizi de bu anlamda bu duaları uygun bir şekilde yapmaya teşvik etmektedir.

Evet, yazı boyunca abdest dualarını ve detaylarını paylaşmaya çalıştık, şimdi de müthiş bir kitap tavsiyesi ile yazımızı bitirelim.

Abdest Duaları ve Kenzül Dua Kitabının Mucizevi Etkisi

Abdülkadir Çelik Bey tarafından hazırlanan ve gerçekten de müthiş bir etkiye sahip olan Kenzül Dua Kitabı, aynı zamanda Her Kapıyı Açan Murad Duaları şeklinde de bilinmektedir ve bu kitapta aktarılan duaları uygulayan insanların yaşamış oldukları örnek olaylar, bize bu kitabın içindeki duaların müthiş potansiyelini de ortaya koymakta ve kanıtlamaktadır.

Bu anlamda okuyucu yorumlarını incelemenizi ve bu kitapta aktarılan duaları uygun bir şekilde yapmanızı tavsiye etmekteyiz, bazı okuyucu yorumlarını ve kitabın indirme linkini şuraya alıyoruz:

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Daha fazla dua yazısını okumak ve farklı dualar ile hayatınızı yönlendirmek isterseniz, sitedeki değişik yazılarımızı da okuyabilirsiniz. Örneğin şu yazı da dikkatinizi çekecektir: Salli Barik Duası Farz mıdır, Ne Zaman Okunur, Sözleri Nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir