5 farklı sınav duası, mutlaka okumalısınız!

Sınav duası ve muazzam tesirleri

Sınav duası hakkında bilgi arayan okurlarımız için ayrıntılı bir araştırma yaparak konuyla ilgili niyazları bir araya getirdik.

Bu yazımızda sınav sabahı okunacak dua, sınava başlarken okunacak dua, sınav sırasında okunacak dua, sınav öncesi stresten korunmak için okunan dua ve sınav öncesinde çalışmayı kolaylaştırmak için okunan dua başlıklarında beş farklı duaya yer verilmiştir.

Seçilen tüm dualar Kuran ayetlerinden oluşmaktadır.  Bu yönüyle sahih dua kategorisinde olup son derece tesirli dualardır. Sözleri verilen niyazlar inşallah son derece faydalı sonuçların alınmasına vesile olacaktır.

İşte sınav duası ile ilgili İslam dünyasında en yaygın biçimde okunan dualar

Sınav sabahı okunacak dua

Sınava girilecek günün sabahı şu dua okunursa inşallah kişiye başarı nasip edilecektir.

Bismillahirrahmanirrahim

İnna fetahna leke fetham mübına.

Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma.

Ve yensurakellahü nasran azıza.       

Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü’minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma.

Li yüdhılel mü’minıne vel mü’minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma.

Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra.

Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma.

İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra.

Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla.

İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tıhi ecran azıyma. (amin)

Bu dua aslında Fetih suresinin ilk 10 ayetidir. Bu ayetler inşallah girilen sınavda kişinin muvaffak olmasına vesile olacaktır.

Bu duayı kişi 3 defa peş peşe okursa inşallah çok daha faydalı olacaktır.

Sınava başlarken okunacak dua

Sınava başlarken İsra suresinin 80. ayeti kerimesi okunmaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve kur rabbi edhılnı müdhale sıdkıv ve ahricnı muhrace sıdkıv vec’al lı mil ledünke sültanen nesıyra (amin)

Eğer kişi bu duayı ezberlemekte güçlük çekerse ve duayı yazılı bir metin üzerinden okuma şansı da yoksa şu kısa sınav duasını da okuyabilir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Hayyu, ya Kayyum birahmetike estegisu.

Büyük alimler bu duaların aynı zamanda zihin açıcı dua hükmünde olduğunu da ifade etmektedir.

Sınav sırasında okunacak dua

Sınava giren kişi sınavda yorulduğunu veya soruları çözmekte zorlandığını hissettiği anda şu ayeti kerimeleri (Taha suresi 26,27,28) okursa inşallah basireti açılacak ve sınav kendisine daha kolay gelecektir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ve yessir lı emrı. Vahlül ukdetem mil lisanı. Yefkahu kavlı. (amin)

Bu ayeti kerimeler ihtiyaç duyulursa sınav sırasında bir kaç defa okunabilir.

Sınav öncesi stresten korunmak için okunacak dua

Sınavlarda stresli olmak başarıyı büyük ölçüde düşürür. Bu nedenle stresle baş etme yöntemlerini öğrenmek gerekir.

Stres ve kaygıdan kurtulmanın en iyi yollarından birisi de sıkça İnşirah suresini okumaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

Elem neşrah leke sadrek

Ve vada’na ‘anke vizreke

Elleziy enkada zahreke

Ve refa’na leke zikreke

Feinne me’al’usri yüsren

İnne me’al’usri yüsren

Feiza ferağte fensab

Ve ila rabbike ferğab (amin)

Bu sure sınavlar öncesinde stresi yenmekte faydalı olduğu gibi hayatın her anında da ruhsal esenliğe ulaşmak için muazzam etkili olmaktadır.

Sınav öncesinde kişinin çalışmasına vesilen olan dua

Kişilerin tüm nasibi Yüce Allah’ın katındadır. Allah, bir şeyi nasip ederse kişi ona kavuşur ancak Allah’ın nasip etmediği bir şeyi kişi ne kadar uğraşırsa uğraşsın elde edemez. Bu hususta kuşku yoktur.

Ancak kişiye çalıştığından fazlası verilmez. Yani nasibi hak etmek için çalışmak gerekir.

Sınavlar öncesinde kişinin kendisinde çalışma gücü bulmasına vesile olacak en etkili dua Haşr suresinin son 3 ayeti kerimesidir.

Bismillahirrahmanirrahim

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu. 

Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.

Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu. (amin)

Bu duada Allah’ın kutsi isimleri geçmekte olup bu isimlerin yüzü suyu hürmetine inşallah kişinin duaları icabet görmektedir.

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın ne kadar mucizevi özelliklere sahip olduğunu ortaya koyan birbirinden tuhaf ve mucizevi okuyucu yorumları! Bu yorumlar herkesi hayrete sürüklediği gibi eminiz ki sizi de hayrete düşürecek. Artık muazzam ve mucizevi bir şekilde hayatınızı değiştirebileceksiniz. Allah'a güvenin ve bu fırsatı mutlaka değerlendirin.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Bu yorumlar gibi daha yüzlerce yorum var.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir