5 farklı sabır duası, mutlaka bilmeniz gereken kutsi dualar!

Sabır duasının sözleri ve okunma adabına dair çok önemli bilgiler

Sabır duası her müminin mutlaka bilmesi gereken bir niyazdır. Zira bu dua, kişinin ruhsal olarak huzura ermesini sağlarken aynı zamanda mutlu olmasına da vesile olmaktadır. Bu itibarla sabır duası hem kişinin sabrını güçlendiren bir duadır hem de dilek duası hükmündedir.

Sabır ve şükür kavramları Kuran’da önemine defatle değinilen ve müminlere tavsiye edilen olumlu özelliklerdir. Bir mümin her türlü sıkıntılı durum karşısında sabırlı olmalı ve her halükarda Rabbine şükretmelidir.

Sabır duası tek bir metne dayanmaz. Birbirinden farklı konulara dair okunan farklı sabır duaları vardır. Bu duaların bir kısmı Kuran ayetlerine, bir kısmı esmalara, bir kısmı ise hadislere dayanmaktadır. Yani tüm sabır duaları sahih dua kategorisindedir ve gönül rahatlığı ile okunabilmektedir.

Bu yazımızda 5 farklı mevzuya dair okunan 5 farklı sabır duası hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Ancak sadece duaların sözlerini aktarmakla yetinmeyecek duaların okunma adabı ile alakalı bilgiler de sunacağız.

İşte farklı konulara dair sabır duaları

Özel hayatta sıkıntılar yaşayan kişilerin okuyacağı sabır duası

İnsanı en derinden etkileyen sorunlar hiç şüphesiz ki özel yaşamı ile ilgili sorunlardır. Bu tarz sorunlarda çoğu zaman kendimizi çaresiz hissederiz ve bir çıkış yolu bulamayız.

Kişisel hayatla ilgili sabrımızı zorlayan ve bizi derin bir üzüntüye sevk eden böyle durumlarda din büyükleri İnşirah suresinin mucizevi tesirler gösterdiğini beyan etmektedir.

Bu dua öncesinde abdest alınması duadan alınacak feyzi arttıracaktır.

Sabır duası hükmünde okunan İnşirah suresinin sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Elem neşrah leke sadrek

Ve vada’na ‘anke vizreke

Elleziy enkada zahreke

Ve refa’na leke zikreke

Feinne me’al’usri yüsren

İnne me’al’usri yüsren

Feiza ferağte fensab

Ve ila rabbike ferğab (amin)

İnşirah suresinin üç defa peş peşe okunması ile kişinin her türlü iç sıkıntısından kurtulduğu ve sabra nail olduğu yönünde çok sayıda aktarım bulunmaktadır.

Duanın sözlerini ezberlemekte zorlanan kişilerin dua lafızlarını yazılı bir yerden okumalarında bir mahzur yoktur.

Maddi sorunlar ile uğraşan kişilerin okuyacağı sabır duası

Maddi sorunlarla mücadele eden müminler inşallah Hz. Muhammed’in  şu hadisi şerifini okurlarsa çok hayırlı neticeler elde edeceklerdir:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni es’elüke’s-sebate fi’l-emri.Ve es’elüke ‘azimete’r-ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve hüsne ‘ıbadetike. Ve es’elüke Usanen sadikan ve kalben selimen. Ve e’uzü blke mln şerri ma te’lemü Ve es’elüke min hayrı ma te’lemü Ve esteğfiruke mimma te’lemü inneke ente ‘allamü’l-ğuyub. (amin)

Maddi sorunlarla mücadele edip sabır duası okuyan kişiler aynı zamanda Hz. Muhammed’in “rızık kapılarının açılmasına vesile olan dua” hükmündeki şu hadisi de okurlarsa çok daha isabetli olacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve’l-keseli ve’l-buhli ve dalai’d-deyni ve galabeti’r-ricali

Rızık ve bereket konusunda Zariyat suresini devamlı okumanın da çok tesirli olduğunu ifade etmekte fayda vardır.

Nefislerine ve öfkelerine yenilmek istemeyenlerin okuyacağı sabır duası

İnsanın nefsi insanın en büyük düşmanıdır. Bazen biz aciz kullar nefsimize yeniliyor ve sonradan çok pişman olacağımız işler yapıyoruz.

Aynı şekilde kimi durumlarda aniden parlayıp öfkemizi kontrol edemiyoruz ve sonradan ağır bedeller ödüyoruz.

İşte bu tarz ani çıkışlar yapmak yerine sabır ve metanetle davranabilmek için Allah’ın 12 esmasını nida şeklinde okumak gerekir. Bu esmaların okunması ile inşallah kişi her türlü fevri davranışı bir kenara bırakacak ve nefsi ile öfkesine köle olmaktan kurtulacaktır.

12 esma ile okunan sabır duasının lafızları şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Rahman

Ya Rahim

Ya Selam

Ya Hadi

Ya Mucib

Ya Nafi

Ya Basir

Ya Semi

Ya Kadir

Ya Baki

Ya Sabur

Ya Cami

Buradaki kutsi esmaları bir ya da birkaç kez okumak inşallah çok faydalı neticeler verecektir.

Başına kaza-bela gelen kişilerin okuyacağı sabır duası

Herhangi bir kaza bela yaşamış veya başına kötü bir musibet gelmiş kişiler Haşr suresinin son üç ayeti kerimesini okumalıdır.

Bu ayetler sabır duası olarak okunabildiği gibi dilek duası maksadıyla da okunabilir.

Haşr suresinin son ayetlerinin muazzam tesirlerine dair Hz. Muhammed’in de sahih kaynaklarda geçen beyanları vardır. (Buhari, Ebû Davut)

Haşr suresinin son üç ayetinin okunuşu şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu. 

Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.

Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu. (amin)

Bu ayeti kerimelerin her türlü isteğin gerçekleşmesini temin etmek üzere dilek-hacet duası olarak da okunabileceğini ve inşallah çok etkili olduğunu ifade etmekte fayda vardır.

Ruhsal daralma yaşayan veya vesveseye kapılanların okuyacağı sabır duası

Asrı saadet döneminden beri müminlerin okuduğu ve feyzinden istifade ettiği vesvese ve sabır duası Hz. Muhammed’in kutsi hadislerinden biridir.

Her müminin sıkılıp daraldıkça okuması tavsiye edilen duanın sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Hasbiya’l-lâhu lâ ilâhe illâ hüve, ‘aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-arşi’l-azim.

Bu duayı her gün sabah bir defa ve gece yatmadan önce bir defa okuyan kişiler inşallah çok daha güçlü bir ruhsal yapıya sahip olacak ve her türlü zorluğun karşısında daha dirayetli davranacaklardır.

İslam alimlerinin sabır konusunda müminlere tavsiyeleri

Büyük din alimleri müminlere sabır kazanma yolunda şu tavsiyelerde bulunmuşlardır:

  • Her konuda olduğu gibi sabır konusunda da en büyük şifa ve rahmet kaynağı yüce Kuran’dır. Kişi kalbinin daralıp sabrının kendisini zorladığı durumlarda Kuran okursa inşallah Allah sabrını kaim (güçlü) kılacaktır.
  • Kişinin ailesi ve dostları ile zaman geçirmesi inşallah sabrının artmasına vesile olacaktır.
  • Çalışmak hem ruhsal hem de bedensel açıdan en büyük nimetlerden biridir. Sabrı bulmak isteyen kişi çalışmayı hayat prensibi haline getirmelidir.
  • Eğer bir kişi kötü bir iş yapmak için kendisine hakim olamıyorsa ve nefsi devamlı kendisini günaha meylettiriyorsa tövbe istiğfar edilmeli ve oruç tutularak nefsin terbiyesine gayret edilmelidir.
  • Sabır ve sükunet bulmak isteyen müminler fırsat buldukça seyahat etmelidir. Zira tebdili mekanda hayır vardır.
  • Sadaka  vermek malın bereketini arttırır ve insanın manevi dünyasını zenginleştirir. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek kişinin sabrını güçlendirir.
  • Kişinin temiz ve şık giyinmesi ile kişisel bakımına dikkat etmesi de her türlü ruhsal sıkıntının çözümünde olumlu katkı yapmaktadır.

Buradaki maddelerden de anlaşıldığı üzere bir kişinin müspet (olumlu) bir yaşam tarzı benimsemesi sabrı bulması hususunda son derece etkili olmaktadır.

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın ne kadar mucizevi özelliklere sahip olduğunu ortaya koyan birbirinden tuhaf ve mucizevi okuyucu yorumları! Bu yorumlar herkesi hayrete sürüklediği gibi eminiz ki sizi de hayrete düşürecek. Artık muazzam ve mucizevi bir şekilde hayatınızı değiştirebileceksiniz. Allah'a güvenin ve bu fırsatı mutlaka değerlendirin.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Bu yorumlar gibi daha yüzlerce yorum var.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir