4444 Duası, Yani Salat-ı Tefriciye Duası Hayatımı Değiştirdi

4444 Duası, Yani Salat-ı Tefriciye Duası Hayatımı Değiştirdi

Bu yazımızda size 4444 duası adıyla bilinen, gerçek adı ise tefriciye duası olan harika etkili dilek duasının detaylarını aktarmak istiyoruz. Bu yazıyı baştan sona kadar okuduğunuzda, hem 4444 duasının bilmeniz gereken bütün detaylarını öğrenmiş olacaksınız hem de bu dua ile hayatı değişen bir okurumuzun yaşadığı ve yazdığı mucizevi olaylara şahit olacaksınız.

Dolayısıyla 4444 duası isimli bu yazımızı okurken, daha önce karşılaşmış olabileceğiniz yanlış ve eksik bilgileri bir tarafa koyup, yazı içerisindeki en doğru ve en sahih bilgileri kavramaya ve anlamaya odaklanmalısınız.

Maddeler halinde tefriciye duası adıyla bilinen 4444 duasının detaylarını aktaracağız, işte başlıyoruz:

Bir okurumuz, bize yazmış olduğu e-postada 4444 duasının mucizevi bir dua olduğunu ve bu duayı herkese şiddetle tavsiye ettiğini belirtmişti. Ayrıca bizden, yazmış olduğu e-postayı diğer insanlarla paylaşmamızı istemişti. Biz de değerli okurumuzun bu ricasını dikkate alarak, aynı zamanda okurumuzun yaşadığı mucizevi olayları sizinle paylaşmak istediğimiz için okurumuzun mektubunu aynen aşağıya alıyoruz:

4444 Duası Benim Hayatımı Değiştirdi

“Ben eskiden duaların gücüne gerçekten inanan bir insan değildim, fakat 4444 duasını okumaya başladıktan sonra, duaların ne kadar güçlü olabileceğini ve insanın hayatını kökünden değiştirebileceğini kavramış oldum. Çaresiz bir derde düştüğümüz bir dönemde bir arkadaşım bana 4444 duasını tavsiye etti, bu duanın her derde deva mucizevi bir dua olduğunu belirtti. Özellikle de her türlü dilek için okunabilecek harika etkili bir dua olduğunun altını çizdi. Ben de çaresiz bir şekilde bu duaya sarıldım ve aradan birkaç hafta geçmeden duanın değişik mucizelerine bizzat tanık oldum.

Annem akciğer kanseri idi, babam ise iflas etmiş bir kuyumcu idi, ben bu duayı okuduğun zaman annemin akciğer kanseri bayağı ilerlemişti; babam ise çaresiz bir şekilde ne yapacağını düşünüp duruyordu. Ben bir hafta boyunca 4444 duasını okudum ve ağlayarak Allahu 5 Teâlâ’ya niyaz ettim. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra annemin muayenesi için doktora gittik, doktor şaşkınlık içerisinde annemin akciğer kanserinin neredeyse tamamen bitmiş olduğunu söyledi. Yapmış olduğu tahliller ve tetkikler sonucunda akciğer kanserinin neredeyse bitmiş olduğunu belirtince ben içten içe Allahu Teâlâ’ya şükrettim.

Derken aradan birkaç hafta daha geçti ve doktor annemi yeniden muayene etti, bu son muayenede annemin akciğer kanserinden hiçbir eser kalmadığını bize müjdeledi. Tabii bu arada 4444 duası adıyla bilinen tefriciye duasının bereketi ve feyzi ile, babam da işlerini tekrar yoluna koydu ve hayatımız yeniden düzene girdi. Bu anlattıklarımı bana bir başkası anlatmış olsaydı belki de gülüp geçerdim, çünkü bu anlatılanlarda duanın ne kadar güçlü ve bereketli olduğunun kanıtı bulunuyor; oysaki ben geçmiş hayatımda ne duanın gücüne ne de ilahi armağanlara inanırdım.

Fakat Allah’a binlerce şükürler olsun ki artık duaların mucizevi ve sırlı gücünü bizzat yaşayan ve hayatında tecrübe eden biri olarak Allah’ın her şeye kadir olduğuna inandım ve bundan sonra Yüce Rabb’ime her fırsatta dua etmeye karar verdim. Özellikle de 4444 duasını her fırsatta okuyarak hayatımızdaki kötülükleri ortadan kaldırmaya ve güzelliklerle dolu bir hayat yaşamaya çalışacağım.”

Evet değerli okurlarımız, bir okurumuz, bize 4444 duası ile ilgili başından geçen olayları böylece yazmıştı; biz de okurumuzun ricası üzerine bu yazılanları sizinle paylaşmak istedik. İnşallah siz de tefriciye duasının bereketi ve feyzi ile buna benzer mucizevi olaylar yaşayarak bizimle bu yaşadıklarınızı paylaşırsınız.

Şimdi 4444 duasının detaylarına geçerek bu duayı hangi şekilde yapmanız halinde en etkili sonuçları alacağınızı anlatmaya çalışalım, lütfen yazı içerisindeki bütün maddeleri ve detayları inceden inceye anlamaya çalışın ve ardından bu mucizevi duayı tatbik etmeye başlayın.

Öncelikle bu duanın Arapça orijinalini aktaralım:

Tefriciye Duasının Arapça Orijinali

Şimdi de tefriciye duasının Türkçe okunuşunu aktaralım:

Salatı Tefriciyye (4444 Duası)Türkçe Okunuşu:

“Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

Ve son olarak bu mucizevi duanın Türkçe anlamını verelim:

Salat-ı Tefriciye Duasının Anlamı

“Allahım! Bizi Peygamberimiz (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”

Bu anlamlı dua hakkında İslam alimlerinin neler söylediklerini de aktarmak istiyoruz:

Salat-ı Tefriciye Duası (4444 Duası) ile İlgili Rivayetler

Her gün 41 kere okuyanın rızkı açılır,bağlı işleri düzelir.

Her gün 21 kere okuyanın bol rızka sahip olur.

Her namazdan sonra 11 kere okuyanın rızkı artar.

Her gün 100 kere okuyan dileğine kavuşur.

İslam alimlerinin tefriciye duası ile ilgili aktarmış olduğu bu önemli bilgileri belirttikten sonra şimdi de 4444 duasının hangi şekilde okunması ve yapılması halinde en etkili sonucu doğuracağına odaklanalım ve bu mucizevi duanın feyzine mazhar olmaya çalışalım:

4444 Duası ile Alakalı 4 Hayati Bilgi

Şimdi size 4444 duası ile alakalı 4 hayati bilgi aktaracağız, aktaracağımız bu bilgiler içerisinde duanın nasıl yapılacağını da, hangi şekilde niyet edeceğinizi de ve aklınıza takılabilecek diğer detayları da öğrenmiş olacaksınız:

4444 Duası İçin Nasıl Niyet Edilir?

Sevgili okurlarımız ve değerli mümin kardeşlerimiz, duaya başlamadan önce mümkünse abdest almalısınız, tabii kadınlar adet dönemlerinde abdest almadan da bu duayı yapabilir. Aynı şekilde erkekler de abdest almadan duaya başlayabilir, fakat abdest alarak yapılacak duanın daha etkili ve daha kalıcı olacağını da belirtmek durumundayız.

Abdesti alıp sessiz ve sakin bir mekana geçtikten sonra, kıble istikametine dönmeli ve ellerinizi semaya kaldırarak 7 defa Euzu Besmele çekmelisiniz. Yani 7 defa euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim demelisiniz.

7 defa besmele çektikten sonra dizüstü çökerek gözlerinizi kapatmalı ve niyetinizi getirmelisiniz; yani hangi amaçla tefriciye duasını yapıyorsanız o niyeti kalbinizde ve içinizde tutmalısınız.

Tabii bu arada 4444 duasının her dilek ve her istek için okunabileceğini bilmeli ve niyetinizi getirirken tefriciye duasının her derde deva mahiyetinde olduğunu kavramalısınız. Kısaca her türlü amacınız ve her türlü dileğiniz için bu mübarek duayı okuyabileceğinizi aklınızda tutmalısın.

4444 Duası Nasıl Yapılır?

Niyetinizi getirdikten sonra, 7 defa Fatiha suresini ve 3 defa İhlas suresini okuyarak yukarıya almış olduğumuz tefriciye duasının Türkçe okunuşunu (Türkçe anlamını değil, Türkçe okunuşunu) okumaya başlamalısınız.

Bu duayı 4 gün boyunca aynı  şekilde okuyup bitirmelisiniz. 4 gün boyunca toplamda 4444 defa okuyacağınız için, her gün 1111 defa okumalısınız.

Kısaca bu mübarek duayı uygulamaya başladığınızda, toplam 4 gün boyunca her gün 1111 defa olmak şartıyla duayı yapmanız gerekiyor.

Biz, burada bir günlük uygulamanın nasıl olması gerektiğini izah ediyoruz. Siz, aktaracağımız uygulama şeklini 4 gün boyunca devam ettirip duayı bitirmeye çalışmalısınız. Yani her gün (4 gün boyunca) aynı şekilde niyetinizi getirmeli ve diz üstü çöküp aynı aşamaları yapmalısınız.

Evet, duanın Türkçe okunuşunu 1111 kez okuduktan sonra, artık duanın son aşaması olan şu cümleyi 1 defa okumanız gerekiyor:

“Allah’ım, varlığının sonsuz yüceliğine ve hikmetinin sınırsız kudretine itimat ederek yaptığım bu duayı, amacıma ve niyetime ulaşmak için kabul buyur. Âmin.”

Bu cümleyi 1 kez tekrar ettikten sonra tefriciye duasını bitirmiş oluyoruz.

Lütfen, 4444 duasının aşağıdaki detaylarını bilmeden duayı yapmaya başlamayın, çünkü aşağıdaki detaylar çok önemli:

4444 Duası Ne Vakit Yapılır?

Duamıza mümkünse salı günü başlamalı ve cuma günü bitirmeliyiz. Yani salı günü 1111 defa, çarşamba günü yine 1111 kez, perşembe ve cuma günleri de yine 1111 defa duamızı okuyup cuma günü duayı bitirmiş olmalıyız. Birçok rivayete göre bu duanın salı ile cuma arasında yapılması, en güzel etkinin görülmesi için oldukça önemli bir husustur.

Ayrıca, duaya mümkünse sabah namazını müteakip başlamak, duadan alınacak sonucun feyzini ve bereketini arttıracaktır. Kısaca salı günü seher vaktinde tefriciye duasına başlayıp cuma günü seher vakti duayı bitirmek, en güzel sonuca ulaşmak için yapılması gereken bir şarttır.

Evet, tefriciye duası ismiyle anılan, fakat birçok kişi tarafından 4444 duası olarak da bilinen bu mukaddes duayı detaylarıyla izah etmeye çalıştığımız bu yazımızda, şimdi de size çok mühim bir kitap tavsiyesinde bulunmak istiyoruz.

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

 

Ayrıca şu yazılarımızdaki muhteşem duaları da okuyabilirsiniz:

Kısmet duası 7 esma ve 7 ayet ile okunan muazzam etkili niyaz

Bu Barışma Duası ile İstediğiniz Herkesle Barışabilirsiniz!

“4444 Duası, Yani Salat-ı Tefriciye Duası Hayatımı Değiştirdi” üzerine 2 yorum

Yorum yapın